Workshop om identitetsutforskning gjennom bevegelige bilder/ Workshop about exploring the self through the use of moving images

Illustrasjons-/bannerbilde for Workshop om identitetsutforskning gjennom bevegelige bilder/ Workshop about exploring the self through the use of moving images
eugloh.eu

N0RWEGIAN:

I mai arrangerer Universitetet i Szeged en workshop hvor du kan bli nærmere kjent med mediasjangere og teknikker som kan tas i bruk for å uttrykke ens personlighet og livsstil.

 

ENGLISH:

In May, the University of Szeged is organizing a workshop where you can become more familiar with media genres and techniques that can be used to express one's personality and lifestyle.

NORWEGIAN:

Dato: 15. mai – 17. Mai 2024

Tidssone: CET

Sted: Hybrid workshop (både på nettet og fysisk)

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter, stipendiater og forskere

Vert: Universitetet i Szeged

Språk: Engelsk

Antall deltakere: 18 (2 studenter og 1 stipendiat/forsker per partneruniversitet)

Kursbevis/studiepoeng: 3 ECTS

Krav: Det stilles ingen krav for å delta på kurset. Men vi retter oss spesielt mot bachelorstudenter, spesielt de som tar studier innen film, media eller kommunikasjon.

Utvelgelseskriterium: Vi vurderer kandidater på basis av innsendte motivasjonsbrev. I brevet skal søkere fremheve deres tidligere erfaringer, ferdigheter eller studier som er knyttet til emnet for workshopen.

 

Påmeldingsfrist er 18. februar 2024.

 

Digitale medier har ført til grunnleggende endringer i hvordan identitet formes av mediebruk. Dette er blitt en stadig viktigere del av ungdoms hverdag og deres forhold til nye teknologier.

Praksisen med å ta en «selfie» blir noen ganger avvist eller latterliggjort som "narsissismekultur". Men denne medievanen kan også være en måte å ta i bruk forskjellige strategier for å uttrykke sin egen identitet og levemåte.

Dette er en 3-dagers intensiv workshop, basert på lagarbeid, hvor deltakere kan få en forståelse av identitetsbygging gjennom sosiale medier. Dette gjøres ofte med bevegelige bilder (videoblogger, videoselfies, videodagbøker, livssending, skjermlivfilmer osv.) og hvor perspektivet er beslektet med tradisjonelle kinosjangere (autobiografiske filmer, autodokumentarer, essayfilmer).

Kompetanseområder:

  • Kreativitet og problemløsning
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Emosjonell bevissthet og motstandskraft

 

Denne aktiviteten er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

ENGLISH:

Date: 15 May 2024 — 17 May 2024

Timezone: CET

Location: Hybrid (online and physical workshop)

Target Group: Undergraduate students, Master students, PhD students & researchers

Host: University of Szeged

Language: English

Number of participants: 18 (2 students & 1 researcher per partner university).

Certificate/ECTS: 3 ECTS.

 

Requirements: There are no prerequisites to join the course. The target group is undergraduate students, especially those enrolled in film, media and communication studies.

Selection strategy: Selection is based on motivational letters written by the applicants. In the motivational letter, applicants should emphasize their previous experiences, skills or studies related to the topic.

 

Registration deadline: 18 February 2024

 

Digital media use habits influence self-assessment and the definition of one's own mental and physical health. In this course, we will look at young people's media use habits through the lens of the moving image to explore patterns that can help us understand the self-management.

Digital media have brought about fundamental changes in the media construction of identity, and this has an increasing impact on young people and their relationship to new technologies.

Sometimes discarded or ridiculed for their “culture of narcissism”, exemplified mostly by the new image practice of the selfie, younger generations adopt different strategies of self-management.

This is a 3-day intensive workshop in which participant can work in teams and critically engage new identity formations in social media.  This type of identity formation is often mediated through moving images (video blogs, video selfies, video diaries, lifecasting, screenlife movies, etc.) from the perspective of more traditional cinematic practices (autobiographical films, autodocumentaries, essay films).

Competences:

  • Creativity & problem solving
  • Communication & collaboration
  • Emotional awareness & resilience

 

 

This activity is part of EUGLOH's Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 15.05.24 at 09.00
Ends: 17.05.24 at 16.00
Where: Hybrid (både nettbasert og fysisk workshop)
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Füzi Izabella, University of Szeged
E-mail: fuziza@yahoo.com

Sign me up!
Add to calendar