Kunstig intelligens i arbeidet: Introduksjon til Klartekst og Keenious

Illustrasjons-/bannerbilde for Kunstig intelligens i arbeidet: Introduksjon til Klartekst og Keenious
mostphotos.com

Skal du gjøre intervjuer og ser mørkt på transkriberingsjobben? Eller er du nysgjerrig på hvordan å bruke kunstig intelligens i litteratursøk? Lær mer i dette webinaret om KI-vektøy.

Marko Lukic som er en av UiTs digitale partnere, gir en introduksjon til KI-baserte verktøy som er tilgjengelig for ansatte og studenter ved UiT. 

Planen er som følgende:

  • Innføring i og demonstrasjon av det nye transkriberingsverktøyet Klartekst.
  • Innføring i KI-verktøy for bruk i litteratursøk: Keenious
  • Diskusjon rundt behovet for mer inngående opplæring i verktøy som baserer seg på kunstig intelligens, som Chat UiT, Bing Copilot, Keenious og Klartekst. (Gjelder særlig campuser utenfor Tromsø)

Øystein Tveito (ITA) vil også være tilgjengelig for å svare på eventuelt teknisk inngående spørsmål.

Dette er for alle interesserte, uansett campus eller tilhørighet.

Seminaret holdes i forbindelse med at Skrivesenteret UiT og Universitetsbiblioteket arrangerer skrivekveld ved campus Harstad denne dagen.

Lenke til Teams-møte: https://tinyurl.com/3bn4cu43


Marko Lukic, digital partner at UiT, will provide an introduction to AI-based tools available to employees and students at UiT.

The plan is as follows:

  • Introduction to the new transcription tool Klartekst and a demo.
  • Introduction to AI tools that are used in literature search: Keenious.
  • Discussion about the need for more in-depth training for employees in available AI-tools, such as Chat UiT, Bing Copilot, Keenious, and Klartekst. (Especially relevant for campuses outside Tromsø).

Øystein Tveito (ITA) will also be available to answer any technical in-depth questions.

Open for everyone.

The seminar is part of the programme in a writing evening organized by the Writing Center UiT and the University Library at UiT i Harstad.

Link to Teams meeting: https://tinyurl.com/3bn4cu43

When: 18.03.24 at 14.00–15.00
Where: Online
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Responsible: Gry Hellem Mortensen

Sign me up!
Add to calendar