Masterkonferansen 2024 - Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10

Grunnskolelærerutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø inviterer til den årlige masterkonferansen, og ønsker velkommen med et program bestående av plenumsforedrag og studentpresentasjoner av forskningsresultater fra arbeid med masteroppgaven.

Konferansen starter med en felles del på auditorium didaktikken (rom 1.059) kl 09.00, deretter er det fagvise parallellsesjoner fordelt på ulike rom.

Masteroppgavene har et vidt spenn i tema og tilnærminger relevant for grunnskolen. Alle som vil komme å høre på er hjertelig velkommen.

When: 30.05.24 at 09.00–15.00
Where: Auditorium Didaktikken, ILP-bygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Silje Sivertsvik
Phone: 98680395
E-mail: silje.sivertsvik@uit.no
Add to calendar