Tore Vorren-seminaret 2024 | Geologisk utvikling av Barentshavet – gasslekkasjer, petroleumsressurser og klima | Arr: Arktisk Forening

Arktisk Forening inviterer til sitt årlige seminar til minne om Tore Vorren, professor ved institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet. Årets tema er geologisk utvikling av Barentshavet – gasslekkasjer, petroleumsressurser og klima.

Årets tema dreier seg om historiske temperaturvariasjoner på Svalbard og vil bli belyst gjennom to foredrag:

Gasslekkasjer fra havbunnen, hva betyr dette for petroleumsressursene i Barentshavet, og hva betyr det for klimaet?

Foredraget omhandler naturlige gasslekkasjer i Arktis og hvordan disse er knyttet til utvikling av de store iskappene som dekket nordområdene under istidene de siste 2.6 millioner år. Hvor kommer gassen fra? Hva betyr gasslekkasjene for petroleumsressursene i Barentshavet? Hvilken betydning har det for klima og miljø? Dette er spørsmål som blir adressert.

Foredragsholder Karin Andreassen er fra Tromsø. Hun har studert geologi og geofysikk ved Institutt for Geovitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet, der hun også var professor i marin geolog og geofysikk fram til 01.01.2024. Andreassen var direktør ved UiTs nasjonale Senter for Fremragende Forskning «Senter for Arktisk gasshydrat, miljø og klima – CAGE» i perioden 2017 – 2023.

Geologisk utvikling av Barentshavet – hvorfor ble det som det ble?

I foredraget ser vi på de store trekkene i Barentshavets utvikling gjennom jordas nytid, de siste 66 millioner år, perioden da Grønland og Norge skilte lag og klimaet på jorda ble kaldere slik at vi etter hvert fikk istider. Denne utviklingen har hatt betydning for petroleumsressursene i Barentshavet, de store rasene og kanjonene ute på sokkelen.

Foredragsholder Jan Sverre Laberg er fra Harstad. Etter videregående skole tok han hurtigbåten til Tromsø der han begynte å studere geologi ved institutt for geovitenskap, UiT Norges arktiske universitet, i dag er han professor i marin geologi samme sted.

TID: Onsdag 17. april kl. 19-21

STED: Polarmuseet

Arrangør: Arktisk Forening

When: 17.04.24 at 19.00–21.00
Where: Polarmuseet
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Unit
Responsible: Siri Asphaug Holmøy
E-mail: info@arktisk-forening.no
Add to calendar