EØS-retten i møte med nasjonal trygderett - nye utviklingstrekk og vedvarende rettssikkerhetsutfordringer

Tirsdag 19.9.2023

Bolk 1 - EØS-avtalen og EUs unionsborgerskap - Innledes av Haakon Hertzberg

09.00 - 09.15

Tore Henriksen, dekan ved det juridiske fakultet, UiT:

  • Velkommen til konferansen
  • Presentasjon av medlemmer i prosjektet
09.15 - 09.55

Herwig Verschueren, Professor, University of Antwerp:

CJEU Citizenship Rights v. social security rights/systems

10.00 - 10.20

Jaan Paju, Stockholms universitet/UiB:

Multilayer legal landscape

10.20 - 10.40 Pause
10.40 - 11.20

Gjermund Mathisen, PhD, advokat/partner Kvale:

Fri bevegelighet av ikke-økonomiske borgere innenfor EØS området

11.20 - 11.40

Lucy Furuholmen, stipendiat UiO:

Statsborgerskap – EØS

11.45 - 12.10

Mariann Nilsen, Arbeidsmarkedsavdelingen, AID

Forholdet mellom fri bevegelighet av personer og regelverket om trygd – eksemplifisert ved kravet om sykeforsikring som vilkår for opphold. 

12.10 - 12.25 Pause

Bolk 2 – Nyere utviklingstrekk i EU/EØS-retten og i nasjonal rett - Innledes av Christian Franklin

12.25 - 12.55

Martin Andresen, seniorrådgiver Nav:

Oppdatering rettspraksis EU-domstolen/EFTA-domstolen

12.55 - 13.55 Lunsj - Serveres i restauranten på Ishavshotellet
14.00 - 14.20

Øyvind Bø, stipendiat UiO:

Utviklingstrekk i nasjonal rett

14.25 - 15.00

Essi Rentola og Christina Janzon:

Arbeid med EUs trygdeforordning, 883/2004

15.00 - 15.20 Pause

Bolk 3 – Rettssikkerhetsutfordringer i kontroll og sanksjonssystemet - Innledes av Hilde K. Ellingsen

15.20 - 15.40

Ingunn Ikdahl, professor UiO:

Rettssikkerhet, digitalisering og trygdeforvaltningens kontrollsystem

15.45 - 16.05

Martin Hennig, førsteamanuensis UiT:

Legalitetsprinsippet, straff og rettssikkerhetsutfordringer på trygderettens område

16.05 - 16.20 Avslutning