Samekulturen

Utstillinga "Samekulturen" er beskriver samisk kulturutvikling fra de eldste kilder og fram til det 20. århundre.

 

Gjennomgangstema i utstillingen er naturressursene i sameland og de næringsveier, bosetningsformer og åndelig kulturytringer som er skapt ved samspillet mellom harde naturforhold og menneskets innsats. Utviklingen skjer på tradisjonelt kulturgrunnlag med støtte i nye impulser utenfra som tilpasses de lokale forhold.

Tema i utstillingen er: de eldre kildeskrifter, veidefolkets naturutnyttelse, den kulturelle differensiering etter 1500-årene, samenes transportmidler, boligformer og byggeskikk, husholdning og husflid, kunst og brukskunst, joik, samisk åndsliv og de samisk organisasjoner. Emnene søkes belyst ved montasjer av gjenstander, tekster, fotografier og illustrasjoner som viser gjenstandenes bruk.

Starts: 15.12.14 at 00.00
Ends: 31.12.99 at 00.00
Where: Tromsø Museum
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Add to calendar