Overvintringsfangst

Denne utstillingen omhandler temaet fangst av isbjørn og polarrev. Sentralt i utstillingen står en original fangsthytte fra Svalbard, oppført på Krosspynten i Wijdefjorden i 1910.

Ekspedisjonene var utrustet av pelshandler Claus Andersen i Tromsø. To av de fem fangstmennene, fangstleder Anton Eilertsen og svensken Gustav Fors, bestemte seg for å ta en ny overvintring høsten 1911. Begge fikk etter hvert skjørbuk . Eilertsen døde i hytta våren 1912. Fors klarte under dramatiske omstendigheter å ta seg fram til Longyearbyen til fots - en tur som tok 3 døgn.

I årene som fulgte ble hytta brukt som fangststasjon av flere overvintrere. Den ble i 1936 flyttet til Norsk sjøfartsmuseum i Oslo. Her sto den utstilt til 1974.

Hytta er den eneste fangsthytte fra Svalbard som er utstilt i Norge. 

Den er bygd av drivtømmer, som finnes i store mengder på Svalbard. 

Polarmuseet ønsker med denne utstillingen å vise et fangstmiljø - i og rundt en tradisjonell overvintringsstasjon i Arktis - fra ca.1930Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
Starts: 17. December 2014 kl. 00.00
Ends: 31. December 2099 kl. 00.00
Where: Polarmuseet
Location / Campus: Tromsø
Target group: All