Midler til nettverksbygging og formidling

Frist: 31.12.2019
Ansvarlig: Katrin Losleben

Senter for kvinne- og kjønnsforskning lyser ut inntil kr. 15.000,- til aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet.

Støtten skal gå til kollektive og miljøbyggende tiltak. Prosjekter som initierer innovative forskningsmiljøer og fremmer grenseoverskritende teoretiske perspektiver vil bli prioritert.

Både studenter og ansatte ved UiT kan søke. Søknaden skal inneholde tittel, prosjektskisse på 2-4 sider, budsjett og finansieringsplan. Det er ingen søknadsfrist, innkommende søknader vil bli behandlet fortløpende.

Søknaden sendes til skk@skk.uit.no.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn om å søke.

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne