Storm og stilla: Adrian Jacobsens etnografiske bedrifter

På slutten av 1800-tallet ble Johan Adrian Jacobsen et kjent navn i etnografiens verden. Etter å ha hoppet av karrieren som ishavskipper og sjømann, fikk væreiersønnen fra Risøya internasjonal berømmelse som samler av mennesker og ting. Han sørget for at tusenvis av unike gjenstander havnet på europeiske og amerikanske museer, og skaffet også til veie levende urfolk som ble vist frem i dyreparker og andre steder. Storm og stilla betegner ikke bare Jacobsens fysiske reiser, men også hans liv og etnografiske bedrifter.

Foto: Mari Karlstad

Utstillinga tar for seg Adrian Jacobsens (1853–1947) etnografiske virksomhet og kaster nytt lys over møtet mellom samler og innsamlet. Takket være Jacobsens inngående beskrivelser trer det etnografiske møtet fram i all sin kompleksitet og ufullkommenhet. I beskrivelsene inngår fortellinger om utnyttelse og tilegnelse, men også om samarbeid og sammenfallende interesser.

Samtidig får vi innblikk i Jacobsens egen karriere og livsløp. Underliggende spørsmål er hvorfor han ble glemt og hvordan hans faglige skjebne speiler grunnleggende endringer i forståelsen av kultur og vitenskap i overgangen mellom det 19. og det 20. århundre.

Utstillinga er kurert av og basert på forskningsprosjektet til Cathrine Baglo, forsker i kulturvitenskap ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Sentralt i Baglos forskning står samene og andre urfolk som aktører i 1800-tallet og det tidlige 1900-tallets representasjonspraksiser. Dette var også tema for hennes doktorgradsavhandling fra 2011, og for boka På ville veier som kom ut på forlaget Orkana Akademisk i 2017.

Sentralt i utstillinga er lydverket "For the good wind", laget spesielt for anledningen av kunstner Noah Angell. Verket er en hyllest til menneskene som opptrådte ved Adrian Jacobsens levende etnografiske utstillinger. Det består av en sammensatt fortelling med utdrag fra de personlige beretningene til inuittene Kujagi og Abraham Ulrikab (fra Grønland og Labrador), og utdrag fra Jacobsens dagbøker, brev og loggbøker. Disse beretningene er sammenstilt med tidligere upublisert arkivmateriale av etnografiske lydopptak fra Canada, Grønland og Finnmark.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
Starts: 14. June 2018 kl. 00.00
Ends: 31. December 2018 kl. 23.59
Where: Polarmuseet
Location / Campus: Tromsø
Target group: All