Arv

Tilbud om vandreutstilling

Foto: Jonathan Igharas

Dette er utstillingen som inviterer deg til å tenke nytt. Om kulturarv og søppel, skjønnhet og stygghet.

Vi forbinder ofte kulturminner med gamle og verdsatte ting som stavkirker, gravhauger og vikingskip. Likevel preges våre omgivelser av andre og mer problematiske levninger som øyer av havsøppel, nedlagte fabrikker, fraflyttede bygder og miljøgifter. Hvor går egentlig skillet mellom søppel og kulturminne? Kan kulturarv avgrenses til det vi ønsker å bevare?

Vandreutstillingen Arv forteller historien om seks steder nord i Norge, Russland og Island. Her har forskerne undersøkt moderne ruinlandskap og havsøppel. Gjennom gjenstander, fotografier, film og korte tekster tar den opp viktige spørsmål knyttet til vår forståelse av kulturarv. Utstillingen er basert på forskningsprosjektet Uregjerlig arv/Unruly Heritage til samtidsarkeologene Bjørnar Olsen og Þóra Pétursdóttir ved UiT Norges arktiske universitet, og er designet av arkitekt og kunster Joar Nango.

 

Les mer om utstillingen i denne brosjyren


Interessert i at utstillingen vandrer dit du er?

Ta kontakt med:
Cathrine Paus
epost: cathrine.paus@uit.no
mobil: + 47 957 02 288

Anmeldelse av utstillingen i Museumsnytt

Starts: 23.11.18 at 00.00
Ends: 31.12.99 at 00.00
Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Add to calendar