Utlysning av BFEs Studentpris og Pris for beste bachelor- og mastergradsoppgaver

Målgruppe: Students, Employees
Ansvarlig: Morten Sætran
Opprettet: 29.04.19 09:33
Sist oppdatert: 30.04.19 10:14

 

Foto: Edvard Kristiansen-Edvardk.com

Fakultetsstyret lyser nå ut fakultetsinterne priser for:

  • Studentaktivitet
  • Beste bachelorgradsoppgave
  • Beste mastergradsoppgave

 

Prisene lyses ut nå, og deles ut ved fakultetets mastergradsavslutning 7. juni 2019.  Nominasjonsfrist er mandag 20. mai 2019. Prisene er på 15.000, og alle BFE-ansatte og studenter inviteres til å foreslå kandidater.

  • Studentpris Prisen går til enkeltstudenter eller studentorganisasjoner som har bidratt særskilt positivt for arbeids- og læringsmiljøet ved fakultetet. Nominasjoner vurderes av leder av Studentutvalget ved BFE, en studentrepresentant fra fakultetsstyret (motsatt kjønn av leder av SU), prodekan utdanning og sjef FUF-BFE.

Forslag til kandidater til Studentprisen sendes Morten Sætran.

 

  • Pris for beste bachelor- og mastergradsoppgave Formålet med prisen er å stimulere den akademiske aktiviteten blant studentene og å gi en belønning for godt arbeid med gode bachelor-/masteroppgaver. Prisen gis til en bacheloroppgave og en masteroppgave levert høsten 2018 eller våren 2019, som enten har tatt for seg et viktig tema, har gjort nye oppdagelser eller har utmerket seg som godt akademisk arbeid. Dette er for å anerkjenne studentenes akademiske prestasjoner, og gi et løft til de studentene som arbeider strukturert og målrettet med sin oppgave.  
    Hvert institutt har muligheten til å nominere en bacheloroppgave og en masteroppgave. Det akademiske verkets faglige tyngde, struktur samt kreativitet skal vektlegges.
    Nominasjoner vurderes av leder av Studentutvalget ved BFE, en studentrepresentant fra fakultetsstyret (motsatt kjønn av leder av SU), prodekan undervisning og sjef FUF-BFE.

 

Forslag til kandidater til Pris for beste bachelor- og mastergradsoppgave sendes til instituttlederne på henholdsvis HHT, NFH og AMB; som prioriterer og sender over til fakultetet.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne