Åpent foredrag om åpent kontorlandskap 14.05.19 kl 1000-1200, TEO-H1, 1.836 Aud2

Målgruppe: Students, Employees
Opprettet: 08.05.19 14:01
Sist oppdatert: 08.05.19 14:04

Åpent foredrag om åpnet kontorlandskap 14.05.19 kl 10-1200, TEO-H1 1.836 Aud 2

I UH sektoren får mange ansatte plass i åpent kontorlandskap. Dette vil også gjelde ved UiT. Med deg på her:

https://nettskjema.uio.no/a/117578

Forskerforbundet ved UiT Norges arktiske universitet arrangerer et åpent foredrag møte om kontorlandskap 14. mai kl 10-12, TEO-H1 1.836 Aud 2. Foredragsholder Knut Inge Fostervold https://www.sv.uio.no/psi/personer/vit/knutif/index.html  

 

Knut Inge Fostervold er ekspert på området og forsker på virkninger av åpent kontorlandskap. Han har vært kilde med forskning til mange avisoppslag med spesielt ulempene for de ansatte med åpent kontorlandskap. Vi ønsker å formidle faktisk forskningsbasert kunnskap om landskap og hva det innebærer av risiko for helseplager, ulemper og ev. fordeler for ansatte.

Se f.eks Helserådets spesial nummer 16/17

https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helseradet/_attachment/256698?_ts=15e5c1f8185&download=true

Link til brennpunktdokumentaren om framtidens kontorplasser, som hadde mye om akademia.

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2018/MDDP11000618/avspiller

 

BEA er forespurt om å holde innlegg.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne