Trykkeriassistent ved Det helsevitenskapelige fakultet

Målgruppe: All
Frist: 15.08.2019

Vi søker to trykkeriassistenter som kan inngå i et team, og betjene vårt trykkeri ved Det helsevitenskapelige fakultet.


Er du student ved Det helsevitenskapelige fakultet og trenger en liten jobb ved siden av studiene? Da er det kanskje deg vi leter etter!

Det helsevitenskapelige fakultet har en intern kopi- og innbindingstjeneste som kan benyttes av ansatte og studentorganisasjoner til kopiering, innbinding av kompendier, rapporter, møtepapirer og masteroppgaver. Tjenesten er gratis for ansatte og drives av studentansatte.


Oppgavene består av:

  • kopiering, innbinding og liknende av kompendier, rapporter, møtepapirer og masteroppgaver
  • holde orden på kopirommet/trykkeriet
  • etterfylling av undervisningsrekvisita på undervisning-/kollokvie- og grupperom
  • tilsyn av trimrom på plan 5 MH øst
  • bæring av makuleringsavfall og annet papiravfall
  • annet forefallende arbeid
  • Andre oppgaver kan tilkomme

Oppdragene kommer fra Det helsevitenskapelige fakultets ansatte. 

 

Arbeidstiden er utenom ordinær arbeidstid, og mellom kl. 16:00 - 20:00.

Det er oppmøteplikt hver mandag, onsdag og fredag for en i teamet, dere organiserer vaktuker dere i mellom. Avlønning i ltr. 35 pr. time (kr. 185,80.-). Garantert honorering er derfor minimum 4 timer pr. uke.

 

Det foreligger instruks for stillingen som kan sendes på forespørsel.

 

Vi har behov for en pliktoppfyllende person med god kjennskap til data, og en viss forståelse for kopimaskiner. Opplæring gis ved oppstart.


Dersom du er interessert, sender du en kort e-post til Kristine Vollnes Kjeldsen: kristine.v.kjeldsen@uit.no ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling hvor du forteller kort om deg selv, og hvorfor du mener at du passer til denne jobben. 

Søknadsfrist 15. august 2019 - oppstart uke 35/36


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne