Introduksjonskurs i EndNote (PC) - nå som nettkurs

Målgruppe: Students, Employees
Ansvarlig: Trine Sandmo
Opprettet: 22.11.19 11:04
Sist oppdatert: 22.11.19 11:06

Universitetsbiblioteket ved UiT tilbyr nå Introduksjonskurs i EndNote (PC) som et åpent, gratis og fleksibelt nettkurs på UiTs Open edX plattform.

Sitt hvor du vil og lær i ditt eget tempo!

Kurset er laget for alle som er interessert i å lære seg å bruke referanseverktøyet EndNote, og passer for dem som ikke har brukt EndNote tidligere, eller for dem som har behov for repetisjon.

Det er ingen krav til forkunnskaper for å ta kurset, men grunnleggende kjennskap til Word kan komme godt med.

Kurset består av 6 deler og hver del tar ca. 30 min. å gjennomføre. Du kan velge å ta hele kurset fra begynnelse til slutt, eller bruke det som et oppslagsverk og til repetisjon.

Innholdet presenteres i form av tekst og bilder der du ser fremgangsmåten trinn for trinn. Det er også lagt inn noen oppgaver underveis. Oppgavene er ikke obligatoriske, men er ment som hjelp til å komme i gang.

Kurset oppdateres jevnlig og tilbakemeldinger kan sendes til endnote@support.uit.no.

Kurset er utviklet av EndNote-gruppa ved Universitetsbiblioteket - UiT Norges arktiske universitet, og vi håper kurset vil være til glede og nytte for studenter og ansatte ved UiT.


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne