Utlysning av sommerstipend til forskningsinteresserte studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet – Søknadsfrist 20. mars 2020

Målgruppe: Students
Ansvarlig: Heidi Solberg
Opprettet: 24.01.20 11:42
Sist oppdatert: 17.02.20 16:03

Det lyses ut sommerstipend til studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Formålet med stipendene er å stimulere studentenes forskningsinteresse. Interesserte studenter anbefales å forhøre seg hos vitenskapelige ansatte om mulige forskningsprosjekter og om muligheter for faglig veiledning.

Hvert sommerstipend er av 6 ukers varighet og er på kr 33 000 NOK.  Beløpet er skattefritt.

En andel av stipendene er finansiert av Norsk medisinstudentforening (NMF), og disse er øremerket medlemmer av foreningen. 

Søknadene vil bli vurdert ut fra prosjektets kvalitet og gjennomførbarhet. Ivaretagelse av den faglige bredden i fakultetets forskningsmiljøer vil også bli tatt hensyn til i vurderingen.

Kriterier for tildeling

 • Normal studieprogresjon inntil søknadsfrist
 • Studenter som tidligere har mottatt sommerstipend må bekrefte at ny søknad gjelder samme prosjekt og dokumentere progresjon i prosjektet etter første sommerstipendperiode
 • Prosjektet skal være knyttet til forskningsaktiviteten ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • Den faglige veilederen må være ansatt ved Det helsevitenskapelige fakultet, og i søknaden må det ligge ved en bekreftelse på at vedkommende er tilgjengelig under stipendperioden
 • Det må være realistisk at forskningsarbeidet skal kunne gjennomføres i løpet av 6 uker. Dersom prosjektet krever forskningsetisk godkjenning må det legges ved søknaden
 • Prosjekter skal ikke være en del av ph.d-arbeid, hovedoppgave/master – eller bacheloroppgave eller andre lignende obligatoriske programfestede arbeidskrav
 • Prosjektet må ikke gjennomføres etter at hovedoppgave, master- eller bacheloroppgave er levert

Søknaden skal inneholde:

 • Inntil 1 side prosjektbeskrivelse
 • Arbeidsplan for perioden (inntil 1 side)
 • Anbefalingsbrev fra veileder samt at denne bekrefter tilgjengelighet i prosjektperioden 
 • Forskningsetisk godkjenning derom det er nødvendig
 • Hvis aktuelt: Bekreftelse på at man søker på samme prosjekt som ved tidligere tildeling og en rapport som viser progresjon i prosjektet (inntil 1 side) 

Søknadsskjema finner du her eller ved å gå til https://nettskjema.no/a/133869 

Søknadsfristen er 20. mars 2020

Eventuelle spørsmål kan rette til:

Heidi J.Solberg

Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Det helsevitenskapelige universitet
E-post: heidi.j.solberg@uit.no
Tlf: 776 44 116

 

 


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne