Minner om adgangskontroll ved alle bygg/ Reminder about access control at all facilities

Målgruppe: Students
Opprettet: 30.04.20 12:42
Sist oppdatert: 30.04.20 17:18

Minner om adgangskontroll ved alle bygg

Koronapandemien har gjort det nødvendig å innføre streng adgangskontroll ved alle våre bygg og hovedregelen er at ansatte og studenter skal jobbe hjemmefra.

Vi minner derfor om at det kun er utvalgte studentgrupper og ansatte i rekrutteringsstillinger med særlig tilgang til laboratorier, øvingsrom eller lignende for å fullføre utdanningen 2020, som har fått adgang til våre bygg.

Hensynet til smittevern, ekstra renhold og begrensninger i hvem som skal ha tilgang til våre bygg gjør det nødvendig å ha oversikt over hvor mange som til enhver tid oppholder seg i de ulike byggene. Dette betyr at alle studenter og ansatte skal benytte eget adgangskort på dører hvor dette er påkrevd. Det er ikke anledning å la andre gå inn sammen med deg, eller åpne dører for andre som har glemt eller mistet adgangskortet sitt.

Videre minner vi om at det ikke er anledning til å ta med barn på jobb.

Alle som oppholder seg på UiT sine campus skal følge vedtatte smittevernråd.

 

Erland Loso, avdelingsdirektør BEA


Reminder about access control at all facilities 

The corona pandemic has made it necessary to enforce strict access control at all our facilities. Considerations to infection control, additional cleaning, and limitations on who may access our facilities make it necessary to keep track of how many there are in our various buildings at any given time.

This means that students and employees will use their access card at doors where this is required. You are not allowed to bring others in with you, or open doors for people who have forgotten or lost their access cards.

We would also like to remind you that you are not allowed to bring children to work.

Erland Loso, director of department, BEA


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne