Veiledersamling for tannlegeutdanningen ved UiT

Velkommen til veiledersamling for eksterne og interne tannlegeveiledere tilknyttet Institutt for klinisk odontologi og Universitetstannklinikken i Tromsø, 01. og 02. juni 2022

Starts: 01. June 2022 at 10.00
Ends: 02. June 2022 at 15.30
Where: UiT Tannbygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests, Invited
Contact: Vibeke Lunde
Phone: +47 776 49102
E-mail: vibeke.lunde@uit.no
Add to calendar