Seminar for veiledere av ph.d.-studenter ved HSL-fakultetet

Veiledere av ph.d.-studenter ved HSL-fakultetet inviteres til et seminar 28. oktober, der begrepet innovasjon knyttet til veilederrollen tas opp. Seminaret er lagt opp som en erfaringsutveksling mellom veilederne.

Seminaret er digitalt, og det er forbeholdt ansatte ved HSL-fakultetet. Veiledere fra andre enheter, og som veileder studenter som er tatt opp til fakultetets ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap, er også velkommen til å delta. 

Frist for påmelding er 22. oktober. 

Program

09:00-09:05 Velkommen v/prodekan forskning Synnøve T. andersen

09:05-10:00 Innovasjon i humaniora v/lektor Michael Mose Biskjær, Aarhus Universitet

10:00-10:10 Pause

10:10-10:55 Innovasjon i samfunnsvitenskap v/innovasjonsleder Dagfinn Døhl Dybvig, NTNU

10:55-11:15 Erfaringsutveksling (breakoutrooms)

11:15-11:30 Oppsummering

 

When: 28. October 2021 at 09.00–11.30
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees
Contact: Lena Bogstrand
Phone: 77645269
E-mail: lena.bogstrand@uit.no

Registration
Deadline: 22.10.2021
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar