Regional nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere i Nord-Norge

Kommunepsykologens rolle og hverdag er blant temaene på nettverkssamlingen i november.

Illustrasjonsfoto Foto: LIGHTFIELD/ Mostphotos

Foreløpig program for dagene:  

Torsdag 11.11.2021 kl 12.00-17.00 (inkl. lunsj ved oppstart) 
Felles middag på kvelden. 

Fredag 12.11.2021 kl. 09.00-13.00 (inkl. lunsj ved avslutning) 

Det foreIøpige programmet for i år inkluderer (med mulighet for endringer):

  • Kommunepsykologen i spagat – rolle og mandat  (v/Trude Hoff, kommunepsykolog i Steinkjer kommune. Trude jobber på systemnivå, i kombinasjon med veiledning, drøfting og krisebistand)
  • Kommunepsykologens hverdag i små kommuner (v/Maiken Nicolaisen, Båtsfjord kommune, Sigrid Larsen, Hammerfest kommune og Ingvild Trøite Johnsen, Sør-Varanger kommune) 
  • Kommunepsykologens rolle i psykososiale kriseteam - erfaringer fra Vågan kommune (v/Lene Sommerseth Hansen og Karina Brekke Skogvang, Vågan Kommune) 
  • Rekruttere og beholde psykologer i kommunene. Bruk av psykologens kompetanse i ulike kommunale tjenester og nivåer (v/Anette Clausen, Norsk psykologforening) 
  • Erfaringer med nettverksaktivitet
  • Samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier (SKO-studien) (v/Professor og instituttleder RKBU Nord, Monica Martinussen) 

Det legges opp til god tid til dialoger i grupper og i plenum over de aktuelle tema for dagene.

Mulighet for å søke midler til reise og opphold:
Hammerfest og Bodø kommune har fått tildelt midler fra Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalter i Troms og Finnmark for å arrangere nettverkssamling sammen med kompetansesentrene. Disse midlene vil gå til å dekke reise og oppholdsutgifter for deltakerne. Midlene vil søkes rettferdig fordelt mellom deltagerne. Etter avtale sendes reiseregning til henholdsvis Hammerfest og Bodø kommune etter samlingen (kontaktpersoner: Sigrid Larsen, Hammerfest kommune (sigrid.larsen@hammerfest.kommune.no) og Cathrine Hunstad-Ulriksen, Bodø kommune (cathrine.hunstad-ulriksen@bodo.kommune.no)).
 

Samlingen søkes godkjent som fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs 

 
Arrangører: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern (RKBU Nord), Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord), Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus Nord), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha) og Statsforvalteren.
Starts: 11. November 2021 at 12.00
Ends: 12. November 2021 at 13.00
Where: Campus Tromsø (UiT Norges arktiske universitetet), Teorifagsbygget, Auditorium 3 (6.303).
Location / Campus: Tromsø
Target group: Guests
Link: Klikk her
Contact: Marte Rye
Phone: +4777625187
E-mail: marte.rye@uit.no

Påmelding via Nettskjema
Add to calendar