Boltitens trekkmønster samt fødevalg blant kyst- og bymåse

Norsk ornitologisk forening, avdeling Tromsø inviterer til møte i foreningen med hele to fugleforedrag. Alle er velkomne.  Gratis inngang til foredragene. Velkommen!

 

Det blir to foredrag:

Dag Gjerstad; «Kunnskapen om boltitens trekkmønster endrer seg stadig»

Norsk Ornitologisk Forening har på vegene av nasjonalparkstyret kartlagt fuglefaunaen i Reisa nasjonalpark, samt i landskapsvernområdene i nabokommunen Kvænangen; Kvænangsbotn- og Navitdalen- landskapsvernområder.   

Dag Gjerstad som er hjemmehørende i Kvænangen viser noen bilder av typiske fuglearter fra dette området

 

Oddvar Hagen; «Forskjeller i fødevalg blant kyst- og bymåse i Troms».

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Finnmark har gjennom flere år ved hjelp av moderne teknologi undersøkt trekkmønsteret for en rekke trekkfugler som hekker både i Troms og Finnmark. På et tidligere medlemsmøte for flere år siden ble resultatene for fjellvåk, lappspove og boltit presentert. Vi skal nå se på hva som har skjedd siden den gang- vi er kommet lengre…….

When: 02. November 2021 at 20.00–21.00
Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests
Add to calendar