Forbedringsstimuli- UiTs forbedringsnettverk: "Interessentkart"

Velkommen til årets første møte i Forbedringsstimuli - en møtearena for UiTs forbedringsnettverk. Tema for denne workshopen er interessentkart.

Forbedringsnettverket vil møtes ca. annenhver måned. Vi har en ambisjon om at nettverket skal bidra til inspirasjon til videre forbedringsarbeid i egen arbeidshverdag, og at du lærer mer om forbedringsarbeid og øker egen kompetanse. Vi legger opp til aktive møter der du får mulighet til å diskutere og dele erfaringer med kollegaer.  

I denne workshopen får du anledning til å bli nærmere kjent med interessentkart som verktøy. I utviklings-, forbedrings- og endringsarbeid vil tidlig involvering av interessenter kunne øke kvaliteten på arbeidet, styrke grad av støtte samt å utvikle gode mål. Vi legger vekt på praktiske og visuelle øvingselementer. 

Ved påmelding får du tilsendt møteinvitasjon med zoom-lenke

Agenda:

  • Velkommen
  • Presentasjon av, og eksempler på, ulike interessentkart
  • Arbeidsdelen: Vi øver på å lage interessentkart gjennom et case
  • Oppsummering og avslutning
When: 01. February 2022 at 10.15–11.45
Where: Online Workshop
Location / Campus: Digital
Target group: Employees
Contact: Svein Are Tjeldnes
E-mail: svein.are.tjeldnes@uit.no

Meld meg på
Add to calendar