Ny digital læringsressurs om samenes rettigheter i helse- og sosialfagutdanningene

Årets første helsefaglige pedagogiske webinar innledes av
Ann Ragnhild Broderstad, Senter for samisk helseforskning (SSHF) og overlege UNN og Iselin Caroline Finn, Rådgiver, Senter for samisk helseforskning (SSHF).

Program

Hvordan utvikle en digital læringsressurs om samenes status og rettigheter som urfolk?

Ann Ragnhild og Iselin innleder webinaret med å fortelle om bakgrunn for utviklingen av undervisningsressursen, som nå er åpen og tilgjengelig for deg som underviser. Læringsressursen er en del av felles læringsutbytte 5 (FLUB 5) som skal "sikre at studentene skal kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk". Med denne forskriften er det nå et krav at alle helse og sosialfagstudenter skal ha kunnskap om hvilke rettigheter samiske pasienter og brukere har.  

Hvordan kan du som underviser bruke læringsressursen i din egen undervisning?

Ann Ragnhild og Iselin vil vise og fortelle hvordan læringsressursen er bygd opp i Canvas med fire moduler og tilhørende oppgaver. De vil også informere om hvordan du som underviser fleksibelt kan benytte deler av eller hele læringsressursen og tilpasse til din undervisning. 

Læringsressursen er tilgjengelig i Canvas Commons. Man kan også finne ressursen ved å logge inn i Canvas, velge «Commons» i venstre globale meny og søke på «FLUB 5». 

Vi inviterer deg til spørsmål og diskusjon

 
Gjennomføring

OBS. Webinaret er åpent for alle og gjennomføres via Teams: Klikk her for å delta i møtet

Dokumentasjon til kompetanseutvikling

Nytt for året er at du får dokumentert din deltakelse på webinarene, som du kan benytte som et ledd i din kompetanseutvikling og kvalifisering etter utdanningsfaglig basiskompetanse.  

 

Hjertelig velkommen!

På vegne av arrangør
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed)

When: 27. January 2022 at 14.15–15.00
Where: Webinaret er åpent for alle på Teams
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Rigmor Furu
E-mail: rigmor.furu@uit.no

Registration
Meld meg på
Add to calendar