Infomøter i Harstad om nytt arkivsystem ved UiT

UiT innfører et nytt system for saksbehandling og arkiv våren 2023. Aase Tveito, som er prosjektleder for innføringsprosjektet, kommer til Harstad mandag 30. mai for å informere om hva dette vil innebære.

Aase vil gjennomføre samme infomøte to ganger, kl. 10.30 - 11.30 og kl. 12.30 - 13.30, slik at man kan delta på det tidspunktet som passer best.

I styringsgruppen for prosjektet sitter fakultetsdirektører og avdelingsdirektører. Dette betyr at det ikke er representanter fra Alta eller Harstad i styringsgruppen.

For å ivareta vårt perspektiv og sikre en god innføring, ønsker Aase allerede nå å presentere prosjektet for relevante personer ved campus Harstad.  Målet er å gi en tidlig innføring i hva vi har i vente, og få inn eventuelle tidlige tilbakemeldinger som kan bidra til en god innføringsprosess.

Målgruppen for infomøtet er kontorsjefer, andre administrative ledere, samt erfarne saksbehandlere på alle felt.

 

When: 30. May 2022 at 12.30–13.30
Where: Blått auditorium
Location / Campus: Harstad
Target group: Employees
Contact: Campusadministrasjonen
E-mail: lisbeth.p.boe@uit.no
Add to calendar