Invitasjon til avslutning for Kull 2019 Nett Alta

1960-2022 - 62 år med sykepleierutdanning i Finnmark!

Gammelt bilde av sykepleier
Historisk bilde av sykepleier Foto: UiT Norges arktiske universitet

Institutt for helse- og omsorgsfag har gleden av å invitere til avslutning for avgangsstudentene ved Bachelor i sykepleie

  • Torsdag 15. desember kl 14-1530
  • Kantinen Altafjorden.

 Arrangementet omfatter offisiell del med

  • Velkommen ved ass. instituttleder
  • Kunstnerisk innslag
  • Bevertning
  • Hilsen fra universitetsledelsen

For å få oversikt over hvor mange som kommer til avslutningsarrangementet, ber vi om at dere melder dere på innen fristen, mandag 21. november. Vi minner om at hver avgangsstudent har anledning til å ha med en gjest.

Vi ønsker vel møtt til markering av gjennomført studium!

When: 15.12.22 at 14.00–15.30
Where: Kantine Altafjorden
Location / Campus: Alta
Target group: Employees, Students
Contact: Sissel Bårdsen
Phone: +4778450674
E-mail: sissel.baardsen@uit.no

Sign me up!
Add to calendar