SONE-konferansen 2023

Tema for SONE-konferansen 2023 er Språk og tid.

Temaet for årets konferanse er språk og tid. Det er mange sammenhenger mellom språk og tid, for eksempel:

  • hvordan språk endres over tid,
  • hvordan vi bruker grammatikk, leksikon og indeksikalitet til å uttrykke tidsforhold,
  • hvordan det å bruke språk tar tid og foregår i tid,
  • hvordan vi snakker om fortid og framtid og knytter sammen fortid og framtid i et her-og-nå (f.eks. timescales), og hvordan vi tar språkvalg for framtiden,
  • hvordan språklige og sosiale prosesser (f.eks. språkendring, utvikling av sosiale relasjoner, språkideologier og språklig samhandling) foregår med ulik hastighet og kan overlappe på ulike måter,
  • hvordan tid kan oppfattes kvalitativt, som opplevd tid, og kvantitativt, som klokke- og kalender-tid, og hvordan vi kan bruke språk til å konstruere våre forestillinger om tid,
  • hvordan tid og sted som kontekst kan skape muligheter og begrensninger for språklige og sosiale relasjoner og handlinger (jf. kronotop).

Ofte er flere av de ovennevnte dimensjonene i spill samtidig. Vi inviterer bidragsytere til å utforske disse og andre sammenhenger mellom språk og tid i et sosiolingvistisk perspektiv. Det vil også være mulig å se på tidsperspektiv i sosiolingvististiske forskningsmetoder.

 

Program

Programmet kan lastes ned her: Program SONE 2023.

Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen uten innlegg (frist 2. april): https://nettskjema.no/a/314934.

Plenarforedragsholdere

Vi kan med stor glede kunngjøre at årets to plenarforedrag holdes av professor Sari Pietikäinen, Universitetet i Jyväskylä, og professor Janus Mortensen, Københavns Universitet.

Sari Pietikäinen: Researching sociolinguistics connections in the Arctic: an assemblage alternative

Sammendrag: As a field, sociolinguistics is interested in examining the intertwined relationships between language and society. Ranging from phonetics to the political economy of signs, sociolinguistic research has mapped out the various ways language matters in constructing, for example, social categories, norms, ideologies, and communities. In this talk, I discuss one possibility to examine these connections, provided by assemblage thinking (Deleuze and Guattari 1984). Aligned with posthumanist approach, assemblage directs our attention to the interaction of material, discursive and affective dimensions of an event, situation or phenomenon, and their emergent, often ephemeral connections. Drawing on my ethnographic research on Cold Rush, ie. intensified commodification of Arctic commons, I discuss the ways these connections together change and challenge values assigned to Arctic natural resources and produce emergent relationships and qualities that are neither fixed nor stable, yet politically and economically significant.

Janus Mortensen: Transience and sociolinguistic change

For the past years, I have been interested in the concepts of transience and sociolinguistic change, both of which speak to the theme of this year’s SONE conference, language and time. The notion of transience (see e.g. Haberland and Mortensen 2019) can be used heuristically to focus the gaze of the analyst on the ephemerality of social configurations, inviting us to explore how social meaning and norms related to language use emerge in situated encounters, in an interplay between locally available resources and discourses in circulation beyond the immediate encounter. Sociolinguistic change, on the other hand, is a concept that invites us to consider how relations between language and society develop over time as a result of change along multiple dimensions (cf. Coupland 2014). In this talk, I try to bring the two notions together, arguing that the study of transient social communities offers an opportunity to observe and theorize the processes involved in ongoing wider sociolinguistic change. I use the case of English in Denmark as my central empirical example, drawing on work developed as part of the TMC project (2016-2019) and the ongoing ENIDA project at the University of Copenhagen. 

Coupland, Nikolas. 2014. “Sociolinguistic Change, Vernacularization and Broadcast British Media.” In Mediatization and Sociolinguistic Change, edited by Jannis Androutsopoulos, 67–96. Berlin: Mouton de Gruyter.

Haberland, Hartmut, and Janus Mortensen. 2019. “Transience.” In Handbook of Pragmatics, edited by Jan-Ola Östman and Jef Verschueren, 225–36. Amsterdam: John Benjamins.

   

Konferansemiddag

Konferansemiddagen finner sted på torsdagen kl. 19.00 i Bardus Restaurant & Bar i Tromsø sentrum. Det vil serveres en treretters meny på en av restaurantene i Tromsø sentrum. Prisen på rundt 700kr må konferansedeltakerne dekke selv. SONE-nettverket vil dekke middagen for masterstudenter som holder foredrag.

Praktisk informasjon

Konferansen starter torsdag 20. april kl. 09:00 og vi avslutter fredag 21. april kl. 1500. Konferansen vil foregå på UiTs hovedcampus i Breivika i Tromsø, nærmere bestemt i ILP-bygget, rom 1.005 «Pedagogen». Dere finner rommet i MazeMap.

Til og fra UiTs hovedcampus: Den nærmeste bussholdeplassen heter «UiT» (holdeplassen etter «UiT/planetariet»). Det er hyppige bussavganger med rute 20, 21 og 34 fra bussholdeplassen «Smørtorget» i sentrum. Fra UiT tilbake til sentrum er det rute 20, 21 og 33. Bussene bruker ca. 10-15 minutter mellom UiT og sentrum.

De som ønsker å ta bussen fra flyplassen til UiT, kan ta rute 24, 40 eller 42 til bussterminalen i Giæverbukta (ett stopp) og bytte til rute 33. Rute 40 og 42 kjører videre til sentrum. Holdeplassen for bybussen ligger nedenfor parkeringshuset utenfor flyplassterminalen.

Ruteopplysninger får dere på https://fylkestrafikk.no. Det er enklest å kjøpe billett via TromsBillett-appen. Det er mulig å kjøpe billett på bussen, men det er dyrere og sjåførene aksepterer kun kontanter.

Det er ikke konferanseavgift på SONE-konferansen. Deltagerne får dekket selve konferansen med lunsj og kaffe begge dagene. Reise, opphold og konferansemiddag må den enkelte selv dekke via sin institusjon.

Om SONE

Sosiolingvistisk nettverk (SONE) er en sammenslutning av forskere ved norske universitet og høgskoler som arbeider med sosiolingvistiske problemstillinger av ulike slag. SONE arrangerer årlig en konferanse der både masterstudenter, stipendiater og etablerte forskere møtes for å legge fram ny forsking. Arrangementet går på omgang, og i 2022 og 2023 er UiT Norges arktiske universitet vertskap.

Starts: 20.04.23 at 09.00
Ends: 21.04.23 at 15.00
Where: ILP-bygget, rom 1.005 (Pedagogen)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Responsible: Florian Hiss

Sign me up!
Add to calendar