Fagdager: Vernepleierens helsefaglige kompetanse

Velkommen til fagdager

UiT Campus Harstad, Institutt for vernepleie 18.-19. april 2023

Vi har igjen gleden av å invitere til helsefaglig oppdatering for autoriserte vernepleiere!

 

Tirsdag 18. april

10.00-10.15 Registrering (Grønt auditorium)

10.15-10.30 Velkommen v/ Frøydis Andersen og Rita Melbøe, universitetslektorer v/ IVP

10.30-11.00 Rammer for vernepleierens helsefaglige kompetanse

11.00-11.15 Pause

11.15-13.45 Eliminasjon og kateterisering, gruppe 1 (Klinisk læringssenter)

11.15-13.45 Farmakologi og grunnleggende legemiddelregning, gruppe 2 (Klasserom 1)

13.45-14.30 LUNSJ

14.30-17.00 Eliminasjon og kateterisering, gruppe 2 (Klinisk læringssenter)

14.30-17.00 Farmakologi og grunnleggende legemiddelregning, gruppe 1 (Klasserom 1)

 

Onsdag 19. april

08.00-08.15 «Godmorgenkaffe» (Grønt auditorium)

08.15-10.45 Injeksjoner, gruppe 1 (Klinisk læringssenter)

08.15-10.45 Legemiddelregning forts., gruppe 2 (Klasserom 1)

10.45-11.30 LUNSJ

11.30-14.00 Injeksjoner, gruppe 2 (Klinisk læringssenter)

11.30-14.00 Legemiddelregning forts., gruppe 1 (Klasserom 1)

14.00-14.30 Pause

14.30-15.30 Oppsummering, evaluering og utdeling av kursbevis (Grønt auditorium)

 

Pratisk informasjon: Det vil være krav om medbragt arbeidsuniform og innesko for deltakelse. Dersom kursdeltager har hatt behandling ved helseinstitusjon i utland de siste 12 måneder, må det foreligge en egenerklæring for MRSA og tuberkulose (jf. retningslinjer for helsepersonell).

Det er ingen deltageravgift. Reise, opphold og lunsj må kostes av den enkelte kursdeltager. Eventuelt kontakt arbeidsgiver og/eller fagforening for dekning av utgifter. Kursbevis vil bli utstedt.

Frist: 24.03.23. Interesserte fra avtalekommuner for praksis vil prioriteres. (32 plasser).

 

Faglig kontakt:

Universitetslektor Frøydis Andersen froydis.h.andersen@uit.no                                                    Universitetslektor Rita Melbøe rita.melboe@uit.no

Starts: 18.04.23 at 10.00
Ends: 19.04.23 at 15.30
Where: UiT Norges Arktiske Universitet
Location / Campus: Harstad
Target group: Invited
Contact: Frøydis Andersen
E-mail: froydis.h.andersen@uit.no

Ønsker å delta
Add to calendar