Lørdagsuniversitetet: Elveland - en mann og en metafor

Lørdagsuniversitetet: Elveland - en mann og en metafor

 

 

Elveland - en mann og en metafor
I Porsanger har det vært en rik samisk sangtradisjon. “Elveland“ er en sang som ble laget i første halvdel av 1900-tallet av folk på vestsiden av Porsangerfjorden. Den tematiserer utfordringer for lokalbefolkningen i en tid med fattigdom og hard fornorsknings¬politikk. Elveland er sangen om en mann som var så nidkjær i sin tjeneste som vei-, skog- og elvevokter at han fikk en den heller tvilsomme ære å få en diktet en sang om seg. En hevn fra bygdefolket som frøs fordi de ikke fikk hogge så mye ved som de trengte. De mente også at han opphøyde seg selv og utnyttet de fordelene stillingen ga han.
Velkommen til Lørdagsuniversitetet med Lill Tove Fredriksen, førsteamanuensis i samisk litteratur, og et foredrag om samisk sangtradisjon i historisk kontekst.
Lørdag 4 februar, kl. 14.15
Rødbanken, Bankhjørnet, 1 etg.
Tromsø
//
Elveland – okta almmái ja okta metafora
Porsáŋggus lea leamaš rikkis sámi lávlunárbevierru. Lávlla “Elveland” ráhkaduvvui Porsáŋgguvuona oarjjabealolbmuin 1900-logu gaskamuttos. Lávlagis govviduvvojit báikkálašolbmuid hástalusat geafivuođa ja dáruiduhttinpolitihka áiggis. “Elveland” lea lávlla albmá birra gii lei hirbmat streaŋga geaidno-, vuovde- ja johkabearráigeahčči. Gili olbmot ráhkadedje lávlaga su birra mávssahan dihte su go eai beassan doarvái murret dan guovllus maid son bearráigeahčai. Sii oaivvildedje maid ahte almmái čevllohalai ilá ollu ja son ávkkástalai dain buriin beliin maid oaččui iežas virggi geažil.
Bures boahtin Lávvordatuniversitehtii Lill Tove Fredrikseniin, vuosttašamanuensa sámi girjjálašvuođas, ja logaldallamii sámi lávlunárbevieru birra historjalaš konteavsttas.
Lávvordat 4. b Guovvamánus, dii. 14.15
Ruksesbáŋku, Bankhjørnet, 1. gearddis
Romsa
When: 04.02.23 at 14.15–15.15
Where: Rødbanken, Bankhjørnet 1 etg
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Responsible: Egil Bye Damsgård
Add to calendar