Kick-off-seminar datarøkternettverk (data steward network)

Er du en datarøkter (data steward)? Jobber du med forskningsdatahåndtering? Se her!

God forvaltning og deling av forskningsdata er et sentralt prinsipp for UiT. For UiT er det strategisk viktig at de som rent faktisk tar hånd om forskningsdata rundt omkring på enhetene, har en felles forståelse av god praksis innenfor forvaltning av forskningsdata og FAIR-prinsippene, og at dette gjenspeiles i deres daglige arbeid. Et datarøkternettverk vil være et middel til å oppnå dette.

En datarøkter (data steward) er en person som passer på at dataene i en forskningsgruppe, på et institutt, i en lab eller lignende, blir samlet inn og tatt hånd om på best mulig måte. Det kan dreie seg om kvantitative eller kvalitative data. En datarøkter kan også være en som forvalter fysiske prøver, samlinger eller arkiv.  

I tillegg til datarøkterne i fagmiljøene er det datakuratorer ved Universitetsbiblioteket (UB). Disse jobber bl.a. med arkivering og synliggjøring av data fra forskning som tillater dette. 

UiT skal nå etablere et såkalt «datarøkternettverk», koordinert av UB. Målet er å skape et forum for datarøktere, data kuratorer og andre som jobber med forskningsdatastøtte og/eller forskningsdatahåndtering. Nettverket skal sørge for at folk som jobber med forskningsdatahåndtering kan møtes og diskutere konkrete problemstillinger og dele erfaringer, og hjelpe hverandre med å løse felles utfordringer.

Vi inviterer datarøktere til å melde seg på. Påmelding til datarøkternettverket gjøres i dette skjemaet https://nettskjema.no/a/308478 

Et kick-off-seminar arrangeres 3. mai. Har du ikke mulighet å være med den 3. mai, kan du gjerne fylle ut skjemaet allikevel, slik at vi kan ta kontakt med deg ved senere anledning. Arrangementet strømmes ved behov. Frist for påmelding kick-off seminar: 26 April.
Hovedtema på kick-off-seminaret 3. mai vil være FAIR-prinsippene og hvordan det jobbes med å realisere disse i UiTs forskningsmiljøer.

Har du spørsmål kan du gjerne ta kontakt: researchdata@hjelp.uit.no.

Velkommen!

When: 03.05.23 at 09.00–12.00
Where: UB auditorium
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Invited
Link: Klikk her
Contact: Noortje Haugstvedt
Phone: 776 23313
E-mail: researchdata@hjelp.uit.no

Sign me up!
Add to calendar