Webinar om utvikling av forretningstalenter / Webinar about development of business talents

Illustrasjons-/bannerbilde for Webinar om utvikling av forretningstalenter / Webinar about development of business talents
mostphotos.com

Norwegian:

14. juni arrangerer Universitetet i Porto et webinar for studenter som ønsker å utvikle både lederferdigheter og forretningstalenter i en internasjonal kontekst.

English:

On 14 June The University of Porto arranges a seminar for students who would like to develop both leadership skills and business talents, in an international context.

Norwegian:

Webinaret, med tittelen Upgrade Challenge, er ment å utfordre deltakere til å oppdage deres egne talenter og ferdigheter. Universitetet i Porto arangerer det i samarbeid med EssilorLuxottica, som er et fransk-italiensk firma som produserer linser og briller. Firmaet leverer produkter og tjenester til kjente internasjonale merkevareselskaper som RayBan, Oakley, Vogue Eyewear og Persol. Det har over 190.000 ansatte i 150 land.

Den som leder webinaret er Paula Morean, leder for talentavdelingen i det sveitsiske bemanningsbyrået EMEA Recruitment og Bence Tóka, datadesignspesialist fra EssilorLuxottica.

Du vil på webinaret få en innføring hvordan driften av EssilorLuxottica er organisert. Dette omfatter industriell produksjon, ingeniørvirksomhet, kvalitetskontroll, logistikk, markedsføring av nye produkter og forskning og utvikling. I et slik bilde står teknologi, innovasjon og produkter i sentrum.

Du får også muligheten til å lære mer om Operations Talent Program (OTP), som er drevet av EssilorLuxottica. Gjennom dette programmet kan du tilegne deg erfaringsbasert kunnskap og lære å tilpasse deg skiftende forhold. Det gjøres ved å rotere på jobber på et internasjonalt nivå og jobbe på lag med toppledelse. Firmaet tilbyr jobbmuligheter i land som USA, Brasil, Kina og Japan.

Webinaret er tilpasset studenter både på bachelor- og masternivå.

Påmeldingsfrist er 9. juni.

Webinaret holdes i regi av EUGLOH-programmet, som er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling knyttet til fagretninger som omhandler global helse.

Mer informasjon om EUGLOH får du her.

English:

The webinar is titled "UPgrade Challenge". Participants can be challenged to discover their own talents and skills. The University of Porto is arranging it together with EssilorLuxottica, which is a French-Italian company which produces lenses and eyeglasses. The firm delivers products and services to known international brand companies such as Ray Ban, Oakley, Vogues Eyewear and Persol. The firm has 190.000 employees in 150 countries.

The main presenters at the webinar are Paula Morean, leder of Talent Acquisition in the Swiss firm Emea Recruitment and Bence Toká, CAE specialist at EssilorLuxottica.

At the webinar you will be given an introduction into how the operations and management in EssilorLuxottica are organized. This includes industrial production, engineering, quality control, logistics, marketing of new products and R&D. In such a context, technology, innovation and products lies at the centre.

You will also be given the chance to learn more about the Operations Talent Program (OTP), which are run by EssilorLuxottica. Through this program you can acquire valuable job experience and learn to adapt to changing conditions. This is done by rotating jobs at an international level and working together with top management teams. The firm offers job opportunities in countries such as USA, Brazil, China and Japan.

The webinar is adapted to students on both bachelor and master level.

Application deadline is 9 June.

The webinar is part of the educational activities offered to students by the EUGLOH alliance. It is based on the cooperation between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange which has a multidisciplinary scope, regarding global health.

To learn more about EUGLOH, click here.

When: 14.06.23 at 15.00–16.00
Where: Online
Location / Campus: Digital
Target group: Students
Contact: Fernanda Correira
E-mail: fmcorreia@reit.up.pt

Sign me up!
Add to calendar