Inspirasjonsdagen 2023

Illustrasjons-/bannerbilde for Inspirasjonsdagen 2023

UiT Norges arktiske universitet inviterer til Inspirasjonsdag på campus Tromsø for vg1 studiespesialiserende!

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak), det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), og institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) inviterer elever på vg1 studiespesialisering til en inspirerende dag på campus. Vi gleder oss til å vise fram den spennende forskninga og undervisninga som foregår ved fakultetene våre. Vi vil også vise de mange studie- og karrieremulighetene som finnes innen realfag, teknologi, helsefag og lærerutdanninger.

På UiT har vi et fokus på å øke mangfoldet og utjevne kjønnsbalansen i studiene våre. Manglende likestilling og mangfold kan hindre valgfriheten til de unge og gjøre at man velger studie og yrke etter det man tror man bør, ikke det man egentlig har lyst til. NT-fak, Helsefak og ILP jobber aktivt for å motvirke utdaterte holdninger, som både gutter og jenter fortsatt møter på. Inspirasjonsdagen har derfor ulike opplegg for guttene og jentene, i tillegg til noe samlet.

Foreløpig program for dagen;

10.30 - 11.00 Registrering

11.00 - 12.00 Foredrag

12.00 - 14.00 Aktiviteter

14.00 - 14.15 Lett servering

14.15. - 15.00 Samtale med rollemodeller og konkurranse

Kontaktperson ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi er Tor Olav Berg (tor.o.berg@uit.no).   

Kontaktperson ved Det helsevitenskapelige fakultet er Astri Ernstsen Prytz (astri.c.prytz@uit.no)  

Kontaktperson ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er Slaven Krehic (slaven.krehic@uit.no)

When: 25.10.23 at 10.30–15.30
Where: UiT campus Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Guests, Invited
Contact: Tor Olav Berg
Phone: 77646913
E-mail: tor.o.berg@uit.no

Sign me up!
Add to calendar