FNs barnekonvensjon: 20 år som norsk lov

Illustrasjons-/bannerbilde for FNs barnekonvensjon: 20 år som norsk lov
Teguh Muijono

Barnerettsgruppa ved UiT inviterer til markering av 20-årsjubileet av FNs barnekonvensjons status som norsk lov. 

Program:

Kl. 18.00: Mingling og velkomst

Kl. 18.15: Professor Lena Bendiksen: Barnekonvensjonens historikk og bakgrunn

Kl. 18.35: Lagdommer Brynhild Salomonsen: Barnets plass i domstolene – hvordan ivaretar domstolene barnets interesser materielt og prosessuelt?

Kl. 18.45: Stipendiat Magnhild Haugen: Minoritetsbarn i skolen

Kl. 18.55: Pause

Kl. 19.15: Oppvekst- og barneverndirektør Hilde Bremnes: Perspektiv fra Statsforvalteren

Kl. 19.25: Stipendiat Fredrikke Fjellberg Moldenæs: Reelle forbedringer og utfordringer for barn som søker asyl

Kl. 19.35: Fyrvokter for barn og unge Gro H. Davidsen: Fra et fyrvokterperspektiv

Kl. 19.45: Professor Trude Haugli: List of issues til Norges 7. rapportering til FNs barnekomité - utfordringer og hva komitéen stadig kommer tilbake til

Ca. Kl. 20.00-20.30: Mingling

Lett servering.

Vi ønsker alle med interesse for barns rettigheter hjertelig velkommen!

When: 28.09.23 at 18.00–20.30
Where: Sjampanjekantina, teorifagbygg hus 6
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Marie Lindsjørn Nordvik
Phone: +4777644691
E-mail: marie.l.nordvik@uit.no
Add to calendar