Stipend til samarbeid mellom EUGLOH-universiteter / Stipend to stimulate cooperation between EUGLOH universities

Norwegian:

Seksjon for internasjonalt samarbeid lyser ut stipender på inntil 10 000 kroner som er øremerket som støtte til samarbeid innenfor universitetsalliansen EUGLOH.

Støtten skal bidra til samarbeid mellom UiT og minst ett annet partneruniversitet i EUGLOH. Stipendordningen er rettet mot søkere som er ansatte ved partneruniversiteter.

Stipendet skal brukes fortrinnsvis til reise til eller fra et av partneruniversitetene, men støtte til andre typer samarbeidsfremmende aktivitet kan også innvilges.

Reisestøtten kan brukes i tillegg til annen støtte, for eksempel gjennom ERASMUS-programmet, eller i tillegg til egne annuums- eller prosjekt-midler.

Foruten UiT er følgende universiteter omfattet av EUGLOH-samarbeidet:

Université Paris-Saclay (UPSaclay), Lunds universitet (LU), Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Universidade do Porto (UPorto), University of Szeged (USZ),  University of Alcalá (UAH), Universität Hamburg (UHH) og University of Novi Sad (UNS).

Reisestøtte innvilges bare mellom UiT og et EUGLOH-campus. Målet for reisen skal være å initiere nytt eller fremme eksisterende utdannings-, forskings- og/eller innovasjons-samarbeid.

Om det kommer inn flere søknader enn det som dekkes av midlene, vil de vurderes etter hvordan planer for besøk er lagt opp.

Vi vil i så fall prioritere søknader som i større grad støtter opp om eksisterende mål for internasjonalt samarbeid – innenfor EUGLOH og ellers ved UiT. Søknader om reisestøtte til/fra mindre besøkte partnere kan også bli prioritert.

Klikk her for å levere søknad på stipend.

Innkomne søknader behandles fortløpende. 

English:

The International Cooperation Section at UiT The Arctic University of Norway is now offering new stipends of the amount of 10.000 NOK.

It is earmarked to university employees who would like to initiate activities which stimulate increased cooperation between UiT and at least one other partner university in the EUGLOH alliance.

The stipend will preferably be used for travel between two partner universities, but it can also be used to support other types of activities.

Besides from covering travel expenses, the stipend can be supplemented with other sources of funding (e.g. ERASMUS, annuum or project funding).

Besides from UiT, the following universities are partners in the EUGLOH alliance:

Université Paris-Saclay (UPSaclay), Lunds universitet (LU), Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Universidade do Porto (UPorto), University of Szeged (USZ), University of Alcalá (UAH), Universität Hamburg (UHH) og University of Novi Sad (UNS).

The stipend is only given to applicants who plan to initiate a new project or promote existing projects in areas such as education, research, innovation or cooperation between scientific institutions.

If we receive more applications than available stipends, we will prioritize applications that align with existing goals for international cooperation, within EUGLOH and/or UIT. Applications for travel funding to/from less visited partners will also be prioritized.

Click here to send us an application for a stipend.

New applications will continually be evaluated and processed by UiT.

Frist: 31.12.2023
Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Bredesen, Kim
Telefon: +4798460856
Attachments / Pictures: