Utlysning av midler til prosjektsamarbeid innenfor rammen av Arktisk Universitet (UArctic) 2024-2026

Det er nå lyst ut midler til prosjektsamarbeid innenfor rammen av Arktisk universitet (UArctic) for perioden 2024-2026. Utlysningen er på 2,5 millioner NOK og det kan gis inntil 400 000 NOK per prosjekt. OBS! Søknadsfristen er 15 februar 2024, kl. 23.59 (CET).

Hvem kan søke?

Norsk høyere utdanningsinstitusjon sammen med minimum to partnere - alle med UArctic-medlemskap. 

Hva kan støttes?

  • Prosjektsamarbeid innen forskning og utdanning med arktisk/nordlig fokus
  • Nettverkssamarbeid: UArctic tematiske nettverk eller UArctic Institute - nye eller utvikling av etablerte
  • Utvikling av felles emner eller felles grad - alle nivå: bachelor, master, phd
  • Utvikling av fleksibel utdanning, online-emner eller -studieprogram
  • Utdannings- eller forskningsaktiviteter med fokus på urfolkstematikk

Se hele utlysningen:

For ytterligere informasjon, kontakt Ingvild Svestad

Frist: 15.02.2024
Ansvarlig: Svestad, Ingvild
Telefon: +4777646584