Nettkurs om engelskferdigheter på arbeidsplassen / Online course about English language skills in the workplace

Illustrasjons-/bannerbilde for Nettkurs om engelskferdigheter på arbeidsplassen / Online course about English language skills in the workplace
Eugloh.eu

NORWEGIAN:

Ønsker du å øve opp dine engelskferdigheter, på et profesjonelt nivå? University of Novi Sad holder i mars et nettkurs hvor du kan danne et nytt fundament, både teoretisk og praktisk.

ENGLISH:

Do you wish to improve your English skills to a professional level? The University of Novi Sad will in March hold a course which can give you a solid footing, which covers both the theoretical and practical dimension.

NORWEGIAN:

Dette nettkurset vil hjelpe studenter med å få et overblikk over og utvide deres kunnskap om engelsk språk. En får undervisning i hvordan en kan bruke og forbedre grunnleggende språkferdigheter.

Undervisningen skjer via nettet, men det er også en forutsetning med intensive egenstudier. Lærerne er professorer i språk fra University of Novi Sad.

Dato: 9. mars 2024 – 30. mars 2024

Språk: Engelsk

Tidssone: CET

Sted: Nettet

Målgruppe: Bachelor- og masterstudenter og stipendiater

Vert: University of Novi Sad

Studiepoeng: 2 ECTS

Utvalgskriterium: De første 15 søkerne vil bli valgt ut, likt fordel mellom partneruniversiter

Antall deltakere: 15

Påmeldingsfrist: 10. februar 2024

Kurset har fire deler:

 • Engelsk grammatikk og språkbruk: korrekt uttale og intonasjon
 • Utvikle lese- og lytteferdigheter
 • Utvikle skriveferdigheter
 • Utvikle taleferdigheter

Kurset er på 30 timer og inkluderer:

 • Innleveringsoppgave før kurset begynner (1 time)
 • Klasseromsaktiviteter (4 timer)
 • Hjemmeoppgave (2-3 timer)

Klasseromsaktiviteter inkluderer arbeid med teoretisk rammeverk, diskusjoner, interaktive oppgaver og praktiske øvelser.  

Kompetanse en kan bygge opp gjennom kurset

 • Språkferdigheter
 • Å omgjøre kunnskap om til handling
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Interkulturelt lagspill

 

Krav til deltakere

Det kreves av søkere at de har en språkkompetanse på engelsk på nivå B1/B2

Dette kurset er en del av arbeidspakke 2. 

Logo

Kurset er en av flere aktiviteter og utdanningstilbud som er tilrettelagt av EUGLOH-alliansen. Den er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter, universitetsansatte og forskere fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling, som er relatert til global helse.

 

 

ENGLISH:

This is an online course, hosted by University of Novi Sad. The course will help students to revise and extend their knowledge in English grammar and use and improve four basic language skills. The teachers are English language professors from the University of Novi Sad.

Date: 9 March 2024 — 30 Mar 2024

Language: English.

Timezone: CET

Location: Online

Target Group: Undergraduate, Master & PhD students

Host: University of Novi Sad

Study points: 2 ECTS

Selection criterium: The first 15 applicants will be selected, equally distributed among partner universities.

Number of participants: 15

Registration deadline: 10 February 2024

The course will be divided into 4 sections:

 • English language grammar and use: correct pronunciation & intonation.
 • Developing English language reading and listening skills.
 • Developing English language writing skills.
 • Developing English language speaking skills.

 

The course lasts for 30 hours and includes:

pre-session assignment (1 hour)

In-class activities (4 hours)

Home assignment (2-3 hours), in total 30 hours

In-class activities include setting theoretical framework, discussions and interactive tasks with students and students’ practical exercises.

Competences

 • Language skills
 • Knowledge into action
 • Communication & collaboration
 • Intercultural teamwork

Requirements

The potential students are required to be at B1/B2 English proficiency level.

This activity is part of Work Package 2.

 

Logo

The course is part of the educational activities offered by the EUGLOH alliance. It is based on collaboration between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students, university employees and researchers from all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange, which are related to global health.

Starts: 09.03.24 at 09.00
Ends: 30.03.24 at 16.00
Where: Online
Location / Campus: Digital, Other
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Nataša Hrabovski
E-mail: natasa.hrabovski@uns.ac.rs

Sign me up!
Add to calendar