Canvas Webinar: Outcomes, Rubrics, and the Learning Mastery Gradebook

I februar gjennomføres en kursrekke i Canvas, følg med på Tavla for å delta på disse!

In February, a series of courses will be held in Canvas, keep an eye on Tavla to attend these!

Webinaret gjennomføres på engelsk.

OBS! NÅ MED PÅMELDING, FØLG LENKA PÅ HØYRE SIDE!

Læringsmål: Etter gjennomført Webinar vil deltakerne være i stand til å opprette og implementere Læringsmål og Vurderingsmatriser i Canvasemner og -kontoer, for å tilby en forbedret vurderingsopplevelse for studenter og undervisere. 

Målgruppe: Undervisere.

Tema: Læringsmål, Vurderingsmatriser, Karaktergivning, SpeedGrader, Karakterbok for læringsmestring, Vurderinger på kontonivå 

Detaljert Informasjon om kurset er publisert i Guide for underviser.

Flere Webinar om Canvas i februar:

Arbeidskrav, vurdering og tilbakemelding torsdag, 01.02.2024. 

Grupper og Samarbeid torsdag 08.02.2024.

Flervalgsprøver og spørsmålsbank torsdag, 15.02.2024.

Læringsmål, vurderingsveiledning og læringsstier torsdag, 22.02.2024.

 

Kursene gjennomføres på Zoom hver torsdag i februar kl 1215-1345.

Kursleder: Jess Jones fra Instructure.

ENGLISH TEXT:

The webinar will be conducted in English.

Learning Objectives:  Upon completion of the Webinar, participants will be able to create and implement Learning Objectives and Assessment Matrices in Canvas courses and accounts to provide an improved assessment experience for students and instructors.

Target audience: Educators.

Topics: Learning  Outcomes, Assessment Matrixes, Grading, SpeedGrades, Learning Mastery Gradebook, Account Level Assessments

Detailed information about the course is published in the Teacher's Guide.

More Webinar on Canvas in February:

Work requirements, assessment and feedback on Thursday, 01.02.2024.

Groups and Collaborations Thursday 08.02.2024.

Multiple choice tests and question bank Thursday, 15.02.2024.

Learning objectives, assessment guidance and learning paths Thursday, 22.02.2024.

 

The courses are conducted on Zoom every Thursday in February at 1215-1345.

Course leader: Jess Jones from Instructure.

When: 07.03.24 at 12.15–13.45
Where: Online
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Contact: Martin Kristoffer Hykkerud
E-mail: martin.k.hykkerud@uit.no

Sign me up!
Add to calendar