Ph.d-grad og yrkesvalg, hva bør du tenke på?

Hvilken verdi har en forskerutdanning i arbeidslivet? To ledere forteller med hvert sitt ståsted om hva en ph.d-grad tilfører også arbeidslivet utenfor akademia. Digitalt seminar for ph.d-kandidater og ph.d-veiledere ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 

Program:

PhD sett «utenfra» - erfaringer fra mange års samarbeid med forskning fra næringsliv og offentlig sektor.

Jan S. Dølør 

Innlegg ved direktør Jan S. Dølør
Hva kan PhD-utdanning tilføre arbeidslivet? Er forventningene avstemt? Hva kan være viktig å tenke på for UiT og stipendiatene i dialog med arbeidslivet? Basert på egne erfaringer – hvordan kan arbeidslivet gjøre seg nytte av PhD-kandidatene

 

Med en fot i hver leir; avdelingsleder UNN i kombinasjon med førsteamanuensis UiT.

Hege Andersen 

Innlegg ved avdelingsleder og førsteamanuensis Hege Andersen
Hvorfor og hvordan kom denne kombinasjonen i stand? Hva skal UNN med en PhD? Og hva skal UiT med en «praktiker»?

 

Om foredragsholderne:

Jan S. Dølør har over mange år arbeidet innen næringsutvikling, innovasjonssystemer og samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljø. Han har blant annet vært regionansvarlig for Forskningsrådet i Finnmark med særlig fokus på samarbeid mellom forskningsmiljø og arbeidslivet (både næringsliv og offentlig sektor) og hatt styreverv i forskningsinstitutt. Dølør er nå direktør ved Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum IKS, et museum med forskningsambisjoner hvor fire ansatte har PhD-grad.

Hege Andersen er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, og disputerte i 2015 ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, studieretning statsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Doktorgradsavhandlingen omhandlet fremmere for Lean-basert forbedringsarbeid i helsetjenesten, og er satt sammen av tre forskningsarbeid som alle er publisert i fagfellevurderte anerkjente internasjonale tidsskrift. Hege er tilknyttet UiT og Institutt for samfunnsvitenskap gjennom en bistilling som førsteamanuensis og deltakelse i forskningsgruppen for organisasjon og ledelse. Til daglig leder Hege avdelingen, og satsningen på, kontinuerlig forbedring ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun inngår i direktørens stab og driver Forbedringspoliklinikken ved sykehuset.

When: 21.03.24 at 13.15–15.00
Where: Teams
Location / Campus: Digital, Tromsø, Alta, Harstad
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Hilde-Gunn Frantzen
Phone: 784 50 121
E-mail: hilde-gunn.frantzen@uit.no

Sign me up!
Add to calendar