Seminar om skriving av lærebøker

Illustrasjons-/bannerbilde for Seminar om skriving av lærebøker
Mostphotos.com

Ønsker du å skrive en lærebok? Vet du om det er behov for lærebøker på norsk, på et fagområde du har ansvar for? Hvordan du kan bidra i et fagfelleskap på dette feltet blir tatt opp på et seminar som holdes 14. mars.

14. mars, kl. 10.00–11.00, holdes det seminar om skriving av lærebøker, på norsk, for høyere utdanning.

Arrangører er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Termportalen ved UiB og Språkrådet.

Nettseminaret er ment som en hjelp til å følge opp Kunnskapsdepartementets handlingsplan for norsk fagspråk i akademia som kom i 2023.

Møtet vil bli tegnspråktolket.

Paneldeltakere:

  • Universitets- og høyskolerådet (UHR) v/Gunnar Yttri – om lærebøker og norsk fagspråk
  • Norsk studentorganisasjon (NSO) v/Elida Slettum– om studentene og norsk fagspråk
  • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) v/Nina Herland – om NFFOs stipendordninger
  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) v/Alina Oboza – om HK-dirs lærebokordning for høyere utdanning
  • Termportalen v/Marita Kristiansen – om koblingen lærebokskriving og terminologiarbeid
  • Professor og lærebokforfatter Erling Holden – om erfaringer med utvikling av læreboken Fornybar Energi
  • Forleggerforeningen v/Heidi Brynildsen Grande (Gyldendal Akademisk) – om å skrive lærebøker sett fra forlagene

Detaljert program kommer senere.

 

When: 14.03.24 at 10.00–11.00
Where: Nettseminar
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Guests
Link: Klikk her
Responsible: Kim Bredesen

Sign me up!
Add to calendar