Ledig engasjement på UB med særlig fokus på akademisk skriving

I forbindelse med UiTs gjennomgang av studieporteføljen har Universitetsbiblioteket (UB) fått i oppdrag å lage et mikroemne i informasjonskompetanse og akademisk skriving. For å gjennomføre dette har vi behov for ekstra ressurser som kan bidra, både med å avlaste de fast ansatte og å være med på utvikling av mikroemnet.

Arbeidsoppgaver vil inkludere driftsoppgaver som skrankebetjening og annen kontakt med bibliotekets brukere, samarbeid med Skrivesenteret UiT om støtte og veiledning til studenter som ønsker hjelp til akademisk skriving, kurs i bruk av bibliotekets tjenester, innspill til utvikling av et nettkurs om akademisk skriving m.m. Flere arbeidsoppgaver kan komme til etter hvert.

Stillingens oppstart er 12. august. Arbeidssted er Tromsø og arbeidsspråk er norsk.

Stillingen er i utgangspunktet 100 %, men deltid kan vurderes. I første omgang gjelder engasjementet ut 2024. Forlengelse kan være aktuelt.

Kvalifikasjonskrav:

  • Minimum bachelorutdanning. Søkere med masterutdanning eller ph.d. vil foretrekkes.
  • God digital kompetanse. Søker bes beskrive sin digitale kompetanse i søknadsbrevet.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og på engelsk. Det forutsettes at søknad skrives på et skandinavisk språk.

 

Søknadsfrist: 16. juni

Stillingen lønnes som rådgiver.

Søknadsbrev med CV sendes per e-post til mariann.lokse@uit.no

Ta kontakt med seksjonsleder Mariann Løkse for nærmere informasjon.

Målgruppe: All
Frist: 16.06.2024
Telefon: 77644146