Webinar om Naturpanelet

Onsdag 22. mai er den internasjonale dagen for biologisk mangfold. SINTEF, Miljødirektoratet, NMBU, UiT og NINA feirer anledningen med å arrangere et webinar om Naturpanelet klokken 10-11, eller the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity (IPBES), som det heter på engelsk. Naturpanelet er tilsvarende Klimapanelet (IPCC), og jobber for å hindre tap av biologisk mangfold og økosystemtjenester. Panelet har så langt gitt ut 8 rapporter, med flere under utarbeiding. 

 

19 norske eksperter bidrar eller har bidratt i forfatter- og ekspertgrupper i Naturpanelet, og vi har invitert fire av dem, pluss Norges koordinator for Naturpanelet hos Miljødirektoratet, til å fortelle mer om det spennende og høyaktuelle arbeidet som gjøres i det Internasjonale Naturpanelet. Bli med! 

Agenda: 

  • Velkommen til webinaret – Hanne Hjelle Hatlebrekke, SINTEF Ocean
  • Introduksjon av Naturpanelet og Norges rolle – Nina Vik, Miljødirektoratet
  • SINTEFs konsernsatsning på naturmangfold og Panelets arbeid med næringsliv – Rachel Tiller, SINTEF Ocean
  • Verdier og verdisetting - Arild Vatn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Gjennomgripende samfunnsendringer (Transformative change) – Fern Wickson, UiT Norges arktiske universitet 
  • Samfunnsvitenskap og humaniora i Naturpanelet - Håkon Stokland, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 

Se mer informasjon om presentørene og registrer deg her for å få webinaret inn i kalenderen:  https://events.teams.microsoft.com/event/dfc946fe-5da9-45c5-a122-e1fbb4bafac6@e1f00f39-6041-45b0-b309-e0210d8b32af

 

Eventuelt bruk denne linken for å komme rett inn 22. mai klokken 10: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODgxMGU5NTQtMWJlMC00ZTRlLWE3Y2UtMTFjNmFiNzFjYmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1f00f39-6041-45b0-b309-e0210d8b32af%22%2c%22Oid%22%3a%225eaa02a1-ec6a-4175-9645-2f12e1c3fa15%22%7d

When: 22.05.24 at 10.00–11.00
Where: Teams
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests
Responsible: Maren Waagaard Renland
Join Teams meeting
Sign me up!
Add to calendar