Illustrasjons-/bannerbilde for STEM arena 2024
Stein Eirik Simonsen/Backdrop

Velkommen til STEM arena - en møteplass for samhandling på tvers av sektorer for økt kunnskap om, mangfold i og rekruttering til teknologi- og realfag.

Vi gjentar suksessen fra i fjor! Bli med på dag der vi skal finne nye måter å samarbeide på, løfte realfag og teknologi og styrke tiltak rettet mot barn og unge.

AI og digitalisering, energi og miljø, klima, politikk og helse - vi står overfor store samfunnsutfordringer. Alle barn og unge trenger kompetanse innen teknologi- og realfag, slik at de kan være med å skape løsninger og bidra i samfunnet og demokratiet.

I fjor var vi 56 deltakere fra lokalt næringsliv, skoler, læringsarenaer som Nordnorsk vitensenter og FIRST Scandinavia, Naturfagsenteret og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, UiT, Tromsø kommune og fagorganisasjoner som NITO og Tekna. Sammen har vi mye kunnskap, engasjement og vilje, og vi har mange felles mål. 

Årets STEM* arena har tre målsetninger:

  • Vi skal bli enda bedre kjent på tvers av sektorer, og utforske hva som finnes av aktører og tiltak.
  • Vi skal lage konkrete caser som vi følger opp fram mot STEM arena 2025. 
  • Vi skal finne veien videre for STEM-økosystemet og sammen skape et nettverk som er tilpasset våre behov og forutsetninger. 

(*STEM står for Sciene, Technology, Engineering og Mathematics).

Program

10:00

Registrering og kaffe.

10:15

Velkommen

Åpning ved leder for det regionale STEM-økosystemet, Elin Glad.

Dette kan vi få til når vi jobber sammen!

SpaceDay på museet

Innlegg fra kommunikatør og kreativ utvikler i Andøya Space Education og ESERO Norway, Ørjan Vøllestad og HR-ninja i KSAT, Nora Tveit. 

Hva gjør egentlig en forsker? Elever fra Tromsdalen VGS besøker Institutt for matematikk og statistikk.

Innlegg fra rekrutteringsansvarlig og prosjektleder ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Tor Olav Berg.

Collaboration to strengthen STEM in the UK 

UCL forteller om hvordan de samarbeider tverrsektorielt for å styrke teknologi- og realfagene i Storbritannia. 

Innlegg fra Professor Elpida Makrygianni, Head of Education Engagement ved Faculty of Engineering Sciences, UCL. 

11:15

En lærers virkelighet 

Hvilke forutsetninger og utfordringer har lærere for å skape motivasjon og interesse for realfag og teknologi? Hvilke tiltak hjelper? 

Innlegg fra astrofysiker og kontaktlærer for 9C på Kroken skole, Tommy Thomassen Voie.

11:30

Hvordan gjøre matematikk til et praktisk og kreativt fag?

Innlegg fra Matematikksenteret.

11.45

Lunsj

Deilig tapas fra Mersmak!

12:15

Hva finnes der ute? 

Under fjorårets STEM arena, sa deltakerne at de ønsket seg en bedre oversikt over hva som finnes av gode læringsarenaer og tiltak. Det vil vi gi dere i år!

Vi har korte presentasjoner fra blant annet Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Skolelaboratoriet, FIRST Scandinavia, Andøya Space Education og Nordnorsk vitensenter som skal legge grunnlaget for workshopen vår.  

Samarbeid

  1. På veggen henger det en oversikt over hvilke tiltak som finnes for hvilke aldersgrupper i regionen vår. Kan vi videreutvikle eller styrke ett av tiltakene? Er det noe som mangler eller tiltak som overlapper hverandre? Hver workshopgruppe skal lage en case. Det kan være et ny aktivitet, et nytt prosjekt eller arrangement eller et styrket tiltak med flere samarbeidspartnere. Denne casen skal vi jobbe for å realisere i året som kommer. 
  2. Hva trenger vi fra økosystemet for å få realisert casen?

 Ledes av Nordnorsk vitensenter.

Det serveres kaffe og frukt, og det er mulig å sitte hvor man vil på Forskningsparken, hvis man trenger miljøforandring. 

14:30

Oppsummering og avslutning

Vi har en gruppevis oppsummering av casene. Har vi kommet vi opp med konsepter som kan bli prosjekter, faste arrangementer eller tiltak? Det etableres arbeidsgrupper som skal følge opp casene fram mot STEM arena 2025. 

15:00

Byggesteinene i STEM økosystem – roller, verktøy og felles mål

Etter workshopen om hvordan vi kan styrke realfag og teknologi i vår egen region, er det tid for å se vår rolle i et større perspektiv. Vi ser på organiseringen av økosystemet på nasjonalt nivå - struktur, roller og mål - og sammenhengen med det regionale nivået.

Presentasjon av STEM arbeidsliv som felles plattform, og smakebiter fra aktører som bidrar inn.

Vi deles inn i grupper etter sektor, og får muligheten til å diskutere og gi innspill på egen rollebeskrivelse. Gi konkrete tilbakemeldinger på innhold, muligheter og barrierer for samhandling med andre.

Hovedpunkter fra gruppearbeid i de ulike grupperingene løftes frem i en felles oppsummering/diskusjon. Hva blir det viktigste fremover nå?

Ledes av nasjonal koordinator for STEM-økosystemene, Silje A. Wolff, og leder for STEM arbeidsliv, Tonje Strøm Olderskog

Avslutning ca. kl. 16:15.   

16:30 

Decompress 

For de som vil ta diskusjonen videre i mer uformelle omgivelser, inviterer vi til lett servering med noe godt å drikke i kantina i Lysgården på universitetsområdet. Det er en fem-minutters luftetur fra Forskningsparken. Dersom du vil være med, kan du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet. 

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

When: 24.10.24 at 10.15–16.15
Where: Linken møtesenter i Forskningsparken, Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Link: Klikk her
Contact: Elin Glad
Phone: +47 41 22 27 78
E-mail: elin.a.glad@uit.no

Sign me up!
Add to calendar