Lund, Øystein


Worktitle

Job description


 • Lund, Øystein. Kompetanseutvikling innenfor pedagogisk-psykologisk tjeneste - om strategivalget. 2015 ISBN 978-82-7314-756-1.s s 1 - s 12.
 • Lund, Øystein. SEVU-PPT - Et bidrag til utvikling av PP-tjenesten?. Psykologi i kommunen (PIK) 2015; Volum 50 (6). ISSN 1892-3364.s 43 - 51.
 • Lund, Øystein. Y-veien til bachelor i ingeniørfag - muligheter, dilemma og utfordringer : fra evaluering av prosjektet Y-veinord. UNIPED 2015; Volum 38 (4). ISSN 1500-4538.s 374 - 380.
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle Normann. "Teachers forum". How teachers use and assess a a web-based guidance facility.. 2013 ISBN 9788273147080.s 143 - 153.
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle Normann. Knowledge building , personal support and problem solving. Web-based counseling in practice.. 2013 ISBN 9788273147080.s 123 - 134.
 • Rahm, Tobias; Lund, Øystein. Online counseling for teachers via internet forum. A comparative study between norwegian and german users.. 2013 ISBN 9788273147080.s 97 - 102.
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle Normann. Analyzing problem explication, and a model for developing categories for understanding the counselling process.. 2013 ISBN 9788273147080.s 33 - 40.
 • Lund, Øystein. Oracle, Meeting Ground or a Learning Community? Teacher`s use and evaluation of the web-based guidance service "Teachers`Forum". 2013 ISBN 9788273147080.s 97 - 102.
 • Lund, Øystein. Observer or participant. A study of teacher`s use of web-based guidance. 2013 ISBN 9788273147080.s 79 - 90.
 • Lund, Øystein. Læreren og andre samarbeidsetater. PPT og barnevernet. Cappelen Damm AS 2012 (3) ISBN 978-82-7634-883-5.s 183 - 208.
 • Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein. Digitalt mediert støtte i lærerens profesjonsutøvelse. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01942-0.s 155 - 169.
 • Lund, Øystein. "Nå har jeg virkelig bruk for gode råd" : lærerens spørsmål til et nettbasert veiledningsforum. Psykologi i kommunen (PIK) 2011; Volum 46 (2). ISSN 1892-3364.s 57 - 64.
 • Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein. Personal and social support in practical problem solving. (data) 2011 ISBN 978-989-8533-00-5.s 161 - 169.
 • Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein. Teachers' Forum" - How teachers use and assess a web-based guidance facility. (data) 2011 ISBN 978-989-8533-00-5.s 234 - 239.
 • Lund, Øystein. Orakel, møteplass eller læringsfellesskap? : samtaler om bruk av det nettbaserte veiledningstilbudet Lærerforum. FoU i praksis 2011; Volum 5 (2). ISSN 1504-6893.s 67 - 84.
 • Lund, Øystein. "Lærerforum". Læreres bruk av og vurdering av et nettbasert veiledningstilbud. Norsk pedagogisk tidsskrift 2011. ISSN 0029-2052.s 344 - 359.
 • Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein. Knowledge building, personal support and problem solving. Web-based counselling in practice. 2009 ISBN 978-84-613-2955-7.s 8 - .
 • Lund, Øystein. Nettbasert veiledning som aksjonsrettet samarbeidsstrategi mellom distriktsskoler i et sosiokulturelt perspektiv. 2008 ISBN 9788273145642.s 105 - 124.
 • Lund, Øystein. Nettbasert veiledning som supplement til Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste. Skolepsykologi 2008; Volum 4. ISSN 0333-0389.s 8 - .
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle. Improving Practice on Demand in Schools. 2013 ISBN 9788273147080.s 79 - 90.
 • Samuelsen, Anne Sofie; Lund, Øystein. SEVU-PPT nett. En nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten https://doi.org/10.21400/RS5SMGz9. 2021.
 • Lund, Øystein. "Oi! Her har det virkelig skjedd noe!" Rapport fra evaluering av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 2.0. Sluttrapport.. 2019.
 • Bjørgen, Anne Mette; Lund, Øystein. "Men det skjer ikke av seg sjøl likevel..." Utvidet brukerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. Sluttrapport 2017. 2017.
 • Bjørgen, Anne Mette; Lund, Øystein. «Det er godt å bli utfordret på egen praksis» Midtveisrapport Utvidet deltakerundersøkelse av kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. (fulltekst) 2016.
 • Lund, Øystein. Evalueringsrapport. Prosjektet Y-veinord.. 2016.
 • Lund, Øystein; Fossland, Trine; Breivik, Jens. Utvikling av mod, ul 3 uDig: Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning. Nettmodul utviklet ved Result 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.
 • Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein. Exchanging experiences via teacher's net-forum. IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2012 2012-07-21 - 2020-01-23 2012.
 • Lund, Øystein. Orakel, møteplass eller læringsfellesskap. Læreres bruk av, og tanker om det nettbaserte veiledningsforumet Lærerforum. 2011.
 • Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein. "Teachers' Forum - How teachers use and assess a web-based guidance facility. IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2011 2011-07-20 - 2011-07-26 2011.
 • Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein. Personal and social support in practical problem solving. IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2011 (data) 2011-07-20 - 2011.
 • Lund, Øystein. Observer or participant? A study of teachers? use of web-based guidance. 2010.s 11 - .
 • Lund, Øystein. Oracle, meeting ground or learning community? Teachers? use and evaluation of the web- based guidance service ?Teachers? Forum?. 2010.s 6 - .
 • Hustad, Bent-Cato; Lekang, Trond; Lund, Øystein. Spørreskjemametodikk og bruk av questback. 2009.
 • Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein. A theoretical platform for a new model of net-based guidance. 2009.s 1 - .
 • Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein. A theoretical platform for a new model of net-based guidance. 2009.s 1 - .
 • Lund, Øystein. Observatør eller aktør. En studie av læreres bruk av nettbasert veiledning. 2009 ISBN 9788273145871.s 15 - .
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle. Analyzing problem explication and a model for developing categories for understanding the counselling process. 2009.s 10 - .
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle. A theoretical platform for a new model of net-based guidance. 2009.s 11 - .
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle. Counselling via Teacher`s Web Forum. Reflection and Personal support in Practice. 2009.s 11 - .
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle; Skogen, Kjell. Aksjonsrettet samarbeidsstrategi. 2008 ISBN 9788273145642.s 19 - .
 • Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle. Improving Practice on Demand in Schools. 2008.s 9 - .
 • Lund, Øystein. Nettbasert læring i spesialpedagogisk tjenesteyting. Hvilke faktorer bidrar til samhandling, refleksjon og læring i elektroniske konferanser?. 2005.
 • Look at all works in CRIStin →


  Member of research group


  chat loading...