Cato Bjørndal Professor


Worktitle

Job description


 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter; Wennergren, Ann-Christine; Thornberg, Fredrik. Exploring the use of technology designed to support the supervision process in teacher training placements.. NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2023; Volum 8 (1). ISSN 2535-3047.s doi: 10.15845/ntvp.v8i1.3745.
 • Olsen, Rigmor; Bjørndal, Cato R. P.. Fragmentarisk partnerskap i lærerstudenters FoU-veiledning: En studie av studenter og lærerutdanneres erfaringer. Acta Didactica Norden (ADNO) 2022; Volum 16 (3). ISSN 2535-8219.s 1 - 24.s doi: 10.5617/adno.9343.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Dramaturgisk klasseledelse, magt og roller. Akademisk Forlag 2022 ISBN 978-87-500-5773-4.s 35 - 54.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Student teachers' responses to critical mentor feedback: A study of face-saving strategies in teaching placements. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2020; Volum 91:103047. ISSN 0742-051X.s 1 - 12.s doi: 10.1016/j.tate.2020.103047.
 • Andreasen, Johan Kristian; Bjørndal, Cato R. P.; Kovac, Velibor Bobo. Being a teacher and teacher educator: The antecedents of teacher educator identity among mentor teachers. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2019; Volum 85. ISSN 0742-051X.s 281 - 291.s doi: 10.1016/j.tate.2019.05.011.
 • Jensen, Catrine Buck; Bjørndal, Cato R. P.. Diskusjonsforum: digital veiledning av studenter i praksisstudier. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 139 - 154.
 • Wennergren, Ann-Christine; Thornberg, Fredrik; Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor. (data) Högre Utbildning 2018; Volum 8 (2). ISSN 2000-7558.s 72 - 86.s doi: 10.23865/hu.v8.1078..
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Bjørndal, Cato R. P.. Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning. NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2018; Volum 3 (1). ISSN 2535-3047.s 1 - 17.s doi: 10.15845/ntvp.v3i1.1578.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. (fulltekst) Nordic Journal of Digital Literacy 2016; Volum 11 (4). ISSN 1891-943X.s 227 - 247.s doi: 10.18261/issn.1891-943x-2016-04-02.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservation af lærerstuderendes praksis. Værdien af at se sin praksis udenfra og med mikroskopisk hukommelse. Unge Pædagoger 2014 (2). ISSN 0106-5386.
 • Bjørndal, Cato R. P.. En samtale på randen av sammenbrudd - og andre bilder av empatiens betydning i veiledningssamtaler. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1392-4.s 219 - 237.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon som forsknings- og utviklingsredskap i skolen. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 157 - 172.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Working alliance and contract in supervision. Murmansk State Humanities University 2013 ISBN 978-5-4222-0170-9.s 25 - 32.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veilederes møte med seg selv. Betydningen av videoopptak og transkripsjon som utviklingsredskap. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-0542389-3.s 335 - 354.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvordan kan veilederen utvikle sin kompetanse? Erfaringsbaserte barrierer mot og muligheter for aksjonslæring. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41535-5.s 208 - 231.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva er kvalitet i veiledning? Hvor entydige svar kan veilederen finne?. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41535-5.s 33 - 49.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva slags kompetanse trenger veilederen? Tre alternative forståelser. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41535-5.s 140 - 156.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Rådgiver eller veileder? Forståelsen av direkte eller indirekte hjelp. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1196-8.s 189 - 212.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Klasseledelse: Iscenesættelse på klasseværelsets scene. Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-87-500-4071-2.s 132 - 151.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvordan forbedre veiledningssamtalen? Ni empirisk funderte anbefalinger. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01374-9.s 174 - 196.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Coachen markedsført som Sokrates. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009 (6). ISSN 1500-0788.s 32 - 40.
 • Bjørndal, Cato R. P.. The Action Researcher and Sherlock Holmes. Similarities in logical Strategies. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 111 - 132.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Forord. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0612-4.s 5 - 13.
 • BjØrndal, cato r.p. Refleksivitet omkring aksjonsforskerens påvirkning - fra salmer til jazz i kjøkkenet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Læreren som veileder i prosjektarbeid. Fra skipper til los?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2003 (1-2). ISSN 0029-2052.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Høigaard, Rune; Mathisen, Petter. Lærer og veileder. L97-lærerens vandring i veiledningens villnis. Bedre Skole 2002 (1). ISSN 0802-183X.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Fra skipper til los � læreren som veileder i prosjektarbeid. Gyldendal Akademisk 2001.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det vurderende øyet. Om observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. 3. utgave. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205500594.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det vurderende øje (2. udgave). Klim 2018 ISBN 9788771292992.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning (2. Utgåva). Liber 2018 ISBN 9789147127832.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det värderände ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. 2. utgave. Liber 2017 ISBN 9789147053117.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Konstruktive hjælpesamtaler - mestringsfremmende perspektiver og redskaper i vejledning, rådgivning og coaching. Klim 2017 ISBN 9788771299922.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Konstruktiva Stödsamtal. Perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coaching. Liber 2017 ISBN 9789147122639.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Konstruktive hjelpesamtaler. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205494336.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det värderande ögat. Liber 2005.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det vurderende oje. Klim 2003 ISBN 8779552250.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling av undervisning og veiledning. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 8205304084.
 • BjØrndal, cato r.p. Det vurderende oje. Observation, vurdering og udvikling i undervisning og vejledning. 2003 ISBN 8779552250.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Regi på klasserommets scene � om lederskap i klasserommet og konsekvenser for læringsmiljøet. 2003 ISBN 82-7477-148-6.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Det vurderende øyet. Vurdering og utvikling av undervisning og veiledning. Gyldendal Akademisk 2002 ISBN 8205304084.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Feedback i masterveiledning. Kurs i universitets- og høgskulepedagogikk 2022-01-26 - 2022-01-26 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Screencapture feedback i masterveiledning. Universitets- og høgskulepedagogisk kurs 2022-01-26 - 2022-01-26 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse og metakommunikasjon i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2022-01-21 - 2022-01-21 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Feedback kvalitet. Workshop i FOU-prosjekt 2022-03-29 - 2022-03-29 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2022-03-07 - 2022-03-07 2022.
 • Norli, Nora Qi Baskår; Sundset, Monica Alterskjær; Svensen, Camilla; Bjørndal, Cato R. P.. Flervalgsoppgaver som verktøy for læring og utvikling av tilbakemeldingskompetanse i fysiologiundervisning på bachelor nivå. Utdanningskvalitetskonferansen UiT 2022 2022-12-07 - 2022-12-07 2022.
 • Hansen, Petter William; Bjørndal, Cato R. P.; Ulleberg, Inger. "Hvordan kan man skape gode veiledningssamtaler?" En animasjonsfilmpresentasjon for veiledning av nyutdannede lærere.. 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Bruk av teknologi for å styrke veiledningsprosessen i lærerutdanningens praksis. Konferanse i veiledningspedagogikk, Keynote 2022-02-10 - 2022-02-10 2022.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonering i veiledningssamtaler. Invitert gjesteforelesning 2021-12-02 - 2021-12-02 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Feedback i praksisveiledning. Invitert gjesteforelesning 2021-01-18 - 2021-01-18 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Observasjon og analyse av veiledningssamtaler. Invitert gjesteforelesning 2021-01-29 - 2021-01-29 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2021-02-19 - 2021-02-19 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. (A)symmetri, posisjonering og facework i veiledningssamtaler. Invitert gjesteforelesning 2021-05-06 - 2021-05-06 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalifisering til førstelektor. Invitert gjesteforelesning 2021-10-20 - 2021-10-20 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Forskningsgruppevirsksomhet - FIVE som eksempel. Invitert gjesteforelesning 2021-10-20 - 2021-10-20 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Åtte anbefalinger for bedre veiledningssamtaler. Universitets- og høgskulepedagogisk kurs 2021-10-21 - 2021-10-21 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Spørsmålsstilling i veiledning - noen forbedringsmuligheter. Universitets- og høgskulepedagogisk kurs 2021-10-21 - 2021-10-21 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2021-12-01 - 2021-12-01 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse og kontrakt i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2021-12-01 - 2021-12-01 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse og kontrakt i veiledning. Invitert gjesteforelesning 2021-12-02 - 2021-12-02 2021.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Nilsen, Tor-Egil. Et digitalt verktøy til bedre praksisveiledning. Møte digitaliseringsrådet 2020-02-07 - 2020-02-07 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i handledning. Invitert gjesteforelesning 2020-05-14 - 2020-05-14 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Screencapture feedback. Personalseminar pedagogikk 2020-12-17 - 2020-12-17 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Nilsen, Tor-Egil. Feedback kvalitet ved bruk av MOSO. Webinar 2020-11-20 - 2020-11-20 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i handledning. Invitert gjesteforelesning 2020-05-27 - 2020-05-27 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i handledning. Invitert gjesteforelesning 2020-05-26 - 2020-05-26 2020.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledning. Forelesning praksisveiledere Langnes skole 2019-03-13 - 2019-03-13 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i praksisveiledning. Nettverk veiledning 2019-02-20 - 2019-02-20 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utprøving av MOSO ved tre nordiske lærerutdanninger - påvirkning på veiledningsprosessens kvalitet. Foreløpige funn. Seminar i veiledning og teknologi 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvordan skape gode veiledningssamtaler?. Invitert gjesteforelesning 2019-12-04 - 2019-12-04 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Användning av teknologi för att lyfta handledningsprocessens kvalitet. Forelesning praksisveiledere lærerutdanning 2019-10-15 - 2019-10-15 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kritisk feedback (positionering) och ”face-saving” i stödsamtal. Forelesning spesialpedagogikk Ørebro Universitet 2019-10-15 - 2019-10-15 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa konstruktiva stödsamtal?. Åpen gjesteforelesning Ørebro Universitet 2019-10-15 - 2019-10-15 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva er viktigst for å skape gode veiledningssamtaler?. Rådgiversamling 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets konferens, kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-16 - 2018-05-16 2018.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Interactive multimodal feedback practice in practicum: What is it? Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training. NERA 2018 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Using interactive multimodal observation and feedback technology in teacher education practicum: Supervisors’ experiences. Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training.. NERA 2018 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Andreasen, Johan Kristian; Kovac, Velibor Bobo; Bjørndal, Cato R. P.. Teacher and teacher educator - developing a professional identity. EARLI SIG11 2018-06-12 - 2018-06-15 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon av veiledning. Gjesteforelesning Master i vejledning 2018-09-06 - 2018-09-06 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter; Ann-Christine, wennergren; Thornberg, Fredrik. Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO i norsk og svensk lærerutdanning. Nordisk konferanse: Muligheter og utfordringer med bruk av digital teknologi i veiledningen i høyere utdanning 2018-09-09 - 2018-09-16 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-21 - 2018-05-21 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-28 - 2018-05-28 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-08 - 2018-05-08 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-16 - 2018-05-16 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kan digital teknologi bidra til bedre praksisveiledning i lærerutdanningen?. Gjesteforelesning for praksisveiledere 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter; Ann-Christine, wennergren; Fredrik, Thornberg. Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO i Norge og Sverige. Nordisk konferanse: Muligheter og utfordringer med bruk av digital teknologi i veiledningen i høyere utdanning 2018-09-10 - 2018-09-15 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?. Svenska Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik 2018-05-15 - 2018-05-15 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Bruk av digital teknologi for å heve kvaliteten i veiledningsprosessen. Fokus på kvalitet i undervisning og veiledning. 2018-12-26 - 2018-12-26 2018.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Mestringsorientering i veiledning. Rettleiingskonferanse 2017-11-13 - 2017-11-13 2017.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Om forskningsgrunnlaget og etableringen av MOSO (Mentoring and Observation Software). Foredrag 2017-03-06 - 2017-03-06 2017.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Veiledningsteknologi – et bidrag til kvalitetsheving i praksisveiledningen. Lærerutdanningskonferansen 2017 2017-04-20 - 2017-04-20 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonering i veiledning. Rettleiingskonferanse 2017-11-13 - 2017-11-13 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Arbeidsallianse i veiledning. Rettleiingskonferanse 2017-11-13 - 2017-11-13 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon av veiledning - Verdien av å se seg selv utenfra og med mikroskopisk hukommelse. Gjesteforelesning Master i vejledning 2017-09-06 - 2017-09-06 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Frågande och perspektivutforskning som drivkraft i handledning. Rektorutbildning Uppsala Universitet 2017-12-11 - 2017-12-11 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Positionering i handledning. Rektorutbildning 2017-12-11 - 2017-12-11 2017.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av veiledningssamtalers kvalitet. Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning 2016-05-23 - 2016-05-25 2016.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Tablets as a Digital Tool for Supervision of Student teacher’s Practical Training.. WMIER Mini-Symposium, NZ 2016-01-29 - 2016-01-29 2016.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Seminar i forskergruppen innom Övingsskolor, Høgskolan Halmstad, Sverige 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. iPad som redskap for observasjon og veiledning av lærerstudenter. Forelesning for praksisveiledere og lærerutdannere 2016-04-26 - 2016-04-26 2016.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon. Gjesteforelesniong for DPU 2016-09-06 - 2016-09-06 2016.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Sosial posisjonering i veiledning. Gjesteforelesning Master i karriereveiledning 2016-04-06 - 2016-04-06 2016.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledning. Gjesteforelesning Master i karriereveiledning 2016-04-06 - 2016-04-06 2016.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningen. Modell og mentor 2015-02-13 - 2015-02-13 2015.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Informal Mentoring in Police Education. NERA 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett i praksisveiledning. Norgesuniversitets høstkonferanse, Tromsø 2015-09-15 - 2015-09-16 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon av veiledning. Gjesteforelesning 2015-09-10 - 2015-09-10 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i handledningssamtal. Gjesteforelesning master i handledning 2015-09-28 - 2015-09-28 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvalitet i handledning. Gjesteforelesning for tre høyskoler i Stockholm 2015-10-07 - 2015-10-07 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledningskvalitet. Modell og mentor konferanse 2015-02-13 - 2015-02-13 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Bruk av videoobservasjon i veiledning. Modell og mentor konferanse 2015-02-13 - 2015-02-13 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonering i handledningssamtal. Gjesteforelesning tre høyskoler i Stockholm 2015-10-07 - 2015-10-07 2015.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Exploring the possibilities of tablets as a tool in mentoring. A study from Norwegian teacher education. NU2014 2014-10-08 - 2014.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. The use of tablets in mentoring of student teachers. NERA 42nd Congress in Lillehammer 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i handledning. Forelesning master i handledning HJK 2014-10-07 - 2014-10-07 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledningsforskning. Åpent møte mellom ILP og Kunnskapsdepartementet 2014-02-25 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledningsarbeid. Gjesteforelesning master i handledning 2014-09-23 - 2014.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett i praksisveiledning. Digitalisert observasjons- og veiledningsplattform i lærerutdanningen. NU 2014 2014-10-08 - 2014-10-10 2014.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett som observasjons- og veiledningsredskap. Et eksempel på utprøving av digitale verktøy i praksisveiledning av lærerstudenter. Veilederkonferansen 2014 2014-10-17 - 2014-10-18 2014.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Bjørndal, Cato R. P.. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. Veilederkonferansen 2014 2014-10-16 - 2014-10-17 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett som observasjons- og veiledningsplattform. Et eksempel på utprøving av digitale verktøy i praksisveiledning av lærerstudenter. Nasjonal konferanse i veiledningspedagogikk 2014-10-16 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Videoobservasjon som redskap for utvikling av profesjonell kompetanse. Gjesteforelesning Danmarks Pædagogiske Universitet 2014-09-09 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av veiledningssamtalers kvalitet. Obl. kurs i Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning. 2014-06-02 - 2014-06-03 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter. Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningen. UiO, Mentorforum 2014-02-13 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Bruk av videoobservasjon og transkripsjon som redskap for utvikling av profesjonell kompetanse. Mentorforum 2014-02-13 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledningskvalitet. Noen konkrete anbefalinger om forbedringsmuligheter. Mentorforum 2014-02-13 - 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningens praksisveiledning. Prosjektseminar 2014-02-06 - 2014-02-07 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning. Gjesteforelesning 2014-04-03 - 2014-04-03 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. The use of tablets in mentoring. NERA 42 congress. Nordic educational research association 2014-03-05 - 2014-03-05 2014.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Temaer med vesentlig betydning for veiledningens kvalitet. Seminar i læringsmiljøteamet Utdanningsetaten i Oslo kommune 2013-12-16 - 2013-12-16 2013.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P.. Nettbrett som plattform for observasjon og veiledning i lærerutdanningen. Fleksibilitet og kvalitet - nettverkskonferanse om undervisning i høyere utdanning 2013-05-13 - 2013-05-14 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledning og veilederens utvikling. Masterundervisning Jönköping 2013-02-20 - 2013-02-20 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Student teachers’ care for their challenged selves: a study of mentoring dialogues. NERA 41st Congress 2013 2013-03-07 - 2013-03-07 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledningssamtalen. Forskerforum ved UMB 2013-05-31 - 2013-05-31 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledning - empati og forskningsbaserte anbefalinger. Internforelesning BI 2013-05-05 - 2013-05-05 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitetsutveckling i handledning. Forelesning tre høyskoler i Stockholm 2013-10-10 - 2013-10-10 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Rådgiver eller veileder? Forståelsen av å hjelpe direkte eller indirekte. Konferanse for karrieresentrene i Norge 2013-11-06 - 2013-11-06 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonsering i handlendingssamtal. Seminar Högskolan i Jönköping prosjektet "Handledning för lärande" 2013-10-08 - 2013-10-08 2013.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledning. Gjesteforelesning Dr Mauds Høgskole 2012-03-27 - 2012-03-27 2012.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvordan forbedre veiledningssamtalen?. Gjesteforelesning for ansatte ved Institutt for sykepleiefag Høgskolen i Bergen 2012-04-25 - 2012-04-25 2012.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Aksjonslæring og video som verktøy til å utvikle lærerens praksis. Gjesteforelesning magisterkurs Högskolan i Jönköping, modellskolan i Gränna 2012-09-25 - 2012-09-25 2012.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Att utveckla kvalitet i handledning. Gjesteforelesning master i handledning, Högskolan i Jönköping 2012-09-24 - 2012-09-24 2012.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utveckling av handledarens kompetens. Gjesteforelesning veiledere og ansatte ved fire Högskolar i Stockholm 2012-09-12 - 2012-09-12 2012.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veilederkompetanse. Internseminar og forelesning Høgskolen i Finnmark 2011-03-10 - 2011-03-10 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av veilederens kompetanse. Forelesning praksisveiledere Dr Mauds Minne Høgskole 2011-01-26 - 2011-01-26 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvalitet i veiledningssamtalen. Forelesning praksisveiledere i Tannlegeutdanningen 2011-05-04 - 2011-05-04 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av veilederkompetanse - noen sentrale emner. Forelesning og seminar Bodø PPT 2011-09-01 - 2011-09-01 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Empati og posisjonering i veiledning. Forelesning for Konstfack, Kungliga Musik Högskolan og Gymnastik och Idrotts Högskolan 2011-09-12 - 2011-09-12 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. En samtale på randen av sammenbrudd. Et eksempel på betydningen av empati i karriereveiledningssamtaler. VejlederForum 2011; Volum 10 (4).
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvor direkte eller indirekte skal rådgiveren hjelpe?. Gjesteforelesning for spesialpedagogisk senter Nordland 2011-01-04 - 2011-01-04 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Makt og asymmetri i veiledningssamtalen. Forelesning Mentor, Universitetet i Oslo 2011-01-04 - 2011-01-04 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Symmetri og Asymmetri i veiledning. Forelesning Mentor, Universitetet i Oslo 2011-11-12 - 2011-11-12 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Forbedre veiledning av lærere. Gjesteforelesning veilendingsteam Osloskolen 2011-03-18 - 2011-03-18 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Introduksjon til veiledning. Gjesteforelesning KARRI Nettverket for opplæringskontor i Troms 2011-04-12 - 2011-04-12 2011.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Noen viktige fokus i utvikling av veilendingskvalitet. Konstruktive spørremåter i veiledning. Samling for veiledere ved Tannlegeutdanningen 2010-04-15 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Perspektiver på interaksjon som redskap for refleksjon og utvikling. Gjesteforelesning Universitetet i Agder 2010-02-18 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvalitet i veiledning. Sentrale erfaringer fra ti års veilederutdanning og forskning. Perspektiver på (a)symmetri som redskap til bevissthet. Gjesteforelesning for Politihøyskolen i Oslo 2010-03-09 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Video som redskap til å utvikle veilederkompetanse. Forelesning og workshop for styringsgruppen i Nettverket for veiledning av nyutdannede lærere 2010-04-20 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet, kompetanse og kunnskapsutvikling, Keynote. 3. Nordiske handlendingskonferens, 2010, i Jönköping: Kvalitet. Kompetanse og kunnskapsutvikling 2010-10-14 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Studieveilederen: Rådgiver eller nøytral veileder?. Samling for studieveiledere ved HSL-fakultetet 2010-10-22 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Veiledning som begrep og virksomhet. Veilederen som lytter. Samling for veiledere ved Tannlegeutdanningen 2010-02-17 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Redskaper for refleksiv praksisveiledning. Observasjon, videoopptak, lydopptak/transkripsjon i grupper. 7. Nasjonale konferanse i veiledning, 2010, Oslo: Studentveiledning i et dannelsesperspektiv 2010-04-22 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvaliet i veiledningssamtaler. Gjesteforelesning for tre svenske høyskoler, Stockholm 2010-09-14 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Hvordan kan veilederen/rådgiveren utvikle sin kompetanse til å drive veiledningssamtaler? Noen konstruktive fokusområder. Konferansen PPT og Statped i møte med nye utfordringer 2010-09-29 - 2010.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonering i veilednigssmtalen. Forskningsseminar Högskolan i Jönköping 2009-03-20 - 2009-03-20 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvalitet i veilednings- (handlednings) samtal. Collegium Didacticum, Regionalt åpen forelesning Jönköping 2009-03-23 - 2009-03-23 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Utvikling av kvalitet i veiledning. Videreutdaning i veiledning 2009-01-21 - 2009-01-22 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Intraksjonsanalyse og utvikling av veiledingssamtalen. Videreutdanning i veiledning 2009-01-29 - 2009-01-29 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Pedagogisk veiledning I. Veiledersamling for veiledere i Klinsk odontolgi 2009-02-05 - 2009-02-05 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Pedagogisk veiledning II. Samling for kliniske veiledere odontologi 2009-04-20 - 2009-04-20 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veledning. Videreutdannig i veiledning 2009-04-24 - 2009-04-24 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Posisjonering som perspektiv på veiledning. Seminar for avd for medisinsk genetikk, UiT 2009-05-07 - 2009-05-07 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Symmetri och assymetri i handledningssamtalet. Masterstudiet i handledning 2009-03-23 - 2009-03-23 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Konstruktivistisk karriereveiledning. Videreutdanning i karriereveiledning 2009-10-26 - 2009-10-26 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Forskning på veiledningssamtalen. Pedagogisk Forum 2009-09-03 - 2009-09-03 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Empatisk tilnærming - veilederens mest grunnleggende redskap. Landskurs for rådgivere 2009-10-23 - 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Rådgivnings- og veiledningssamtaler – utvikling av kvalitet og metodiske redskaper. Rådgiverkonferanse 2009-11-19 - 2009-11-19 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Studieveilederen: Rådgiver eller nøytral veileder?. Konferanse: Nasjonalt studieveilederseminar oktober 2009 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Bak veiledningens dør. Symmetri og asymmetri i veiledningssamtaler. 2008 ISBN 978-82-91636-81-8.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledningssamtalen. Nasjonal konferens i spesialpedagogik. Specialpedagogens funktion som handledare och samtalspartner 2008-05-14 - 2008-05-16 2008.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Kvalitet i veiledning. Den 6. nasjonale veilendingskonferansen 2008-08-29 - 2008-08-31 2008.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Symmetri og asymmetri i veiledningssamtaler. Nordisk handledningskonferens. Mångsidiga möten - handledning på 2000-talet på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 9-10 oktober 2008. 2008-10-09 - 2008-10-10 2008.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Aspekter av kvalitet i samtalen. Regional fagsamling for spesialpedagoger i Karlstad 2008-09-25 - 2008-09-25 2008.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Symmetri og asymmetri i veiledningssamtalen. Posisjonering i veiledningssamtalen. Vitenskapelig forelesning og seminar med ansatte ved Høyskolen i Oslo 2008-11-05 - 2008-11-05 2008.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Aarsæther, Nils. Northern futures - young voices. A comparison of young people�s presentations of their communities in Canada, Iceland, the Faeroe Islands, Norway, Sweden, Finland and Russia. 2000; Volum 2000 (20).
 • Bjørndal, Cato R. P.. IKT som ny videregående skolevei i Kvænangen - Om mulighetene for et desentralisert videregående skoletilbud basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 1999.
 • Bjørndal, Cato R. P.. Nærhet og distanse til elevroller - om elevatferd i vanlig undervisning og prosjektarbeid. 1997.
 • Bjørndal, Cato R. P.; Hårvik, Jan. Vurdering av det tilrettelagte tilbudet i Storfjord kommune - ansattes vurdering. 1996.
 • Look at all works in CRIStin →


  chat loading...