Aysa Ekanger Senior Adviser


Worktitle

Research and publishing support, Open Access

Job description

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2639-2183


 • Andreassen, Helene N.; Bertheussen, Lene Elisabeth; Ekanger, Aysa. Forskningsintegritet og åpen vitenskap i ph.d.-undervisningen: Veien videre. Seminar for Bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte 2023-04-27 - 2023-04-28 2023.
 • Andreassen, Helene N.; Arnesen, Sondre Strandskog; Bertheussen, Lene Elisabeth; Ebeltoft, Nini; Ekanger, Aysa; Faber, Hege Charlotte; Grote, Michael; Lönn-Stensrud, Jessica; Lorentz, Marta; Låg, Torstein; Moltubakk, Stine Thordarson; Seland, Eli Heldaas; Strøm, Herman; Sundstøl, Shea Allison; Søvik, Margrethe Bakstad. Forskningsintegritet og åpen vitenskap i ph.d.undervisningen: Praktiske spørsmål og etisk refleksjon.. Virak 2022-06-08 - 2022-06-09 2022.
 • Andreassen, Helene N.; Bertheussen, Lene Elisabeth; Ekanger, Aysa. Prosjektet "Forskningsintegritet og åpen vitenskap: Kunnskaper, normer og holdninger blant ph.d.-studenter i Norge" / RIOS-PHD: Status våren 2022. Seminar for Bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte: Utfordringer og muligheter for støtte i en hybrid verden 2022-04-28 - 2022-04-29 2022.
 • Ekanger, Aysa; Søvik, Margrethe Bakstad; Andreassen, Helene N.. RIOS-PHD: Status ett år etter. Digitale lærings- og møteformer – ph.d.-støtte i endring 2020-04-29 - 2020-04-30 2020.
 • Ekanger, Aysa. Open Access and Open Educational Resources: A drawing conversation with a 6-year-old. Creative Commons Certificate course for librarians 2020-01-13 - 2020-03-23 2020.
 • Eikebrokk, Trude; Ekanger, Aysa; Fonn, Katherine Jaramillo; Frantsvåg, Jan Erik; Odu, obiajulu. Some highlights from the PKP 2019 International Scholarly Publishing Conference. Nordic Perspectives on Open Science 2019. ISSN 2464-1839.s doi: 10.7557/11.5204.
 • Andreassen, Helene N.; Ekanger, Aysa. Åpenhet og integritet i forskning: Skisse til en (fler)institusjonell undersøkelse. Åpnere vitenskap og sterkere ph.d.-støtte: Seminar for Universitets- og høyskolebibliotekenes nettverk for ph.d.-undervisning 2019-04-10 - 2019-04-11 2019.
 • Ali, Abdurhman Kelil; Ekanger, Aysa; Villaflor, Glennda; Andreassen, Helene N.; Nilsen, Karl magnus; Figenschou, Lars; Longva, Leif; Odu, obiajulu; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein. Open research data and its policies: Experiences from UiT The Arctic University of Norway. 27th Polar Libraries Colloquy 2018-06-10 - 2018-06-15 2018.
 • Ekanger, Aysa; Frantsvåg, Jan Erik; HØydalsvik, stein. Bibliotek som utgiver: Septentrio Academic Publishing. VIRAK-konferansen 2017 2017-06-12 - 2017-06-13 2017.
 • Odu, obiajulu; Ekanger, Aysa; Frantsvåg, Jan Erik. PKP OJS at a Norwegian university: Challenges and Solutions. PKP 2017 International Scholarly Publishing Conference 2017-08-02 - 2017-08-04 2017.
 • Look at all works in CRIStin →


  chat loading...