Kvalitet i utdanninga

Som student ved UiT Norges arktiske universitet har du mange muligheter til å påvirke studiekvaliteten ved din utdanning. Under finner du informasjon om aktiviteter og utvalg som er relevante for å påvirke din studiehverdag.

Illustrasjonsbilde kvinnelig student

 

 

 

 Si ifra om studiekvaliteten!

Alle emner og studieprogram evalueres jevnlig. Gjennom å delta aktivt i evalueringer har du mulighet til å påvirke studiekvaliteten på ditt studie. Du kan ta kontakt med fakultetet eller studiekonsulenten på ditt program for å vite mer om evalueringsrutiner:

Dersom du ikke ønsker å kontakte fakultetet direkte, kan du sende henvendelsen til Avdeling for forskning, utdanning og formidling på e-post til sifra@support.uit.no

Les mer om muligheten for å si ifra om studiekvaliteten.


Læringsmiljøutvalget ved UiT

Læringsmiljøutvalget ved UiT deltar i planleggingen av tiltak vedrørende studentens læringsmiljø, og følger utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet, velferd og studiesituasjon. Les mer om utvalget her.


Studentparlamentet og tillitsvalgte

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet ved UiT. Studentparlamentet består av 25 valgte studenter, som møtes en gang i måneden for å diskutere saker som angår studentene og Universitetet. Les mer om Studentparlamentet her.


Kvalitetssystem ved UiT

Ved UiT drives kontinuerlig kvalitetsarbeid. Les mer om UiTs kvalitetssystem her.


Page administrator: Øyvind Hjuring Mikalsen
Last changed: 25.03.2019 14.34
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne