Studentutveksling: Hvem kan reise (utvekslingskrav)?

Oppfyller du kravene for utveksling?

Planlegg utenlandsoppholdet tidligst mulig - gjerne et år i forveien. Før du drar, må du ha fullført minst 60 studiepoeng. Emnene du tar i utlandet, må kunne innpasses i studieplanen din.


Hvem kan reise?

Har du avlagt minst 60 studiepoeng, og er registrert på et studieprogram ved UiT Norges arktiske universitet, kan du reise på utveksling. Tilbudet gjelder både bachelor-, master-, og ph.d.-studenter. Universitetet gir deg tilbud om opphold ved en institusjon som UiT har utvekslingsavtale med.

Tar du enkeltemner - eller ikke har fulgt normal studieprogresjon - kan du dessverre ikke benytte deg av universitetets utvekslingsmuligheter.

Lurer du på noe mer?

VEILEDNING OG HJELP


Hvor lenge?

Et utvekslingsopphold varer vanligvis fra 3 til 12 måneder. 


Hva kan du studere?

Utvekslingsstudiene vil inngå som del av graden du tar ved UiT, etter godkjenning av instituttet som ditt studieprogram tilhører. Vanligvis velger studenter emner og eksamener som kan erstatte emner de ellers ville tatt ved UiT. Utenlandsopphold kan også benyttes til å arbeide med en større oppgave eller et prosjekt, der eksamen avlegges ved UiT.


Hvilket land og lærested?

UiT har utvekslingsavtaler med mange utenlandske læresteder. Kontakt utvekslingskoordinator på fakultetet for informasjon om aktuelle tilbud for ditt studium. 

PARTNERUNIVERSITETER


Lurer du på noe mer?

Utvekslingskoordinator på ditt fakultet er din kontakt - både før, under og etter oppholdet. Klikk på "VEILEDNING OG HJELP" for oversikt over fakultetenes utvekslingskoordinatorer.

VEILEDNING OG HJELP


Erfaring fra andre studenter

Hva sier andre som har vært på utveksling? Klikk på lenken under for å lese om studenters egne erfaringer. 

UiT-studenter forteller

Page administrator: Mustta Malharunmi
Last changed: 30.04.2019 09.26
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne