Studentutveksling: Hvem kan reise (utvekslingskrav)?

Oppfyller du kravene for utveksling?

Planlegg utenlandsoppholdet tidligst mulig - gjerne et år i forveien. Før du drar, må du ha fullført minst 60 studiepoeng. Emnene du tar i utlandet, må kunne innpasses i studieplanen din

Hvem kan reise?

Både bachelor-, master-, og ph.d.-studenter kan reise på utveksling som del av studiet. Bachelorstudenter må  ha avlagt minst 60 studiepoeng i bachelorgraden før utreise. Alle som skal på utveksling må være  registrert på et studieprogram ved UiT Norges arktiske universitet.  Universitetet gir deg tilbud om opphold ved en institusjon som UiT har utvekslingsavtale med.

Tar du enkeltemner - eller ikke har fulgt normal studieprogresjon - kan du dessverre ikke benytte deg av universitetets utvekslingsmuligheter.

Lurer du på noe mer?


Hvor lenge?

Et utvekslingsopphold varer vanligvis fra 3 til 12 måneder. 


Hva kan du studere?

Utvekslingsstudiene vil inngå som del av graden du tar ved UiT, etter godkjenning av instituttet som ditt studieprogram tilhører. Vanligvis velger studenter emner og eksamener som kan erstatte emner de ellers ville tatt ved UiT. Utenlandsopphold kan også benyttes til å arbeide med en større oppgave eller et prosjekt, der eksamen avlegges ved UiT.


Hvilket land og lærested?

UiT har utvekslingsavtaler med mange utenlandske læresteder. Kontakt utvekslingskoordinator på fakultetet for informasjon om aktuelle tilbud for ditt studium. 


Lurer du på noe mer?

Utvekslingskoordinator på ditt fakultet er din kontakt - både før, under og etter oppholdet. Klikk på "VEILEDNING OG HJELP" for oversikt over fakultetenes utvekslingskoordinatorer.


Erfaring fra andre studenter

Hva sier andre som har vært på utveksling? Klikk på lenken under for å lese om studenters egne erfaringer. 

UiT-studenter forteller


Last changed: 03.10.2023 10.43
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne