Studentutveksling: Søk om utveksling

Slik søker du om utveksling - trinn for trinn  

I en globalisert verden, er internasjonal erfaring gull verdt. Et utvekslingsopphold vil utvide din personlige og faglige horisont

Søknadsfrister

1. februar (høstsemester)

1. september (vårsemester) 

Slik søker du om utveksling

1

Veiledning og hjelp

Ønsker du veiledning om utveksling? 
Følg lenken nedenfor for å finne din utvekslingskoordinator.

Veiledning og hjelp

2

Oppfyller du utvekslingskravene?

Alle studenter på bachelor- og masterprogram som har avlagt minimum 60 studiepoeng, kan søke om utveksling. Følg lenken under for mer informasjon om utvekslingskravene.

Utvekslingskrav

3

Bestem deg for lærested i utlandet

UiT har utvekslingsavtaler med mer enn 400 partneruniversiteter over hele verden.
Se utvekslingsmulighetene for ditt studieprogram:

Utenlandske læresteder

4

Send inn søknad

For å søke på utveksling  logger du inn i Studentweb og registrerer deg til emnet UTV-0001.  I Canvas ligger emnet som  UTV-0001. Her finner du en instruksjonsvideo og et skjema som du må fylle ut.   Frist for å registrere seg til emnet og melde seg på canvasrommet og fylle ut registreringsskjema i Canvas er 1. september og 1.februar for påfølgende semester. Sjekk utvekslingsstedets søknadsfrist og registrer deg i tide slik at UiT rekker å nominere deg og du rekker å søke opptak. 

5

Nominasjon

Etter utløpt søknadsfrist, vil utvekslingskoordinator ved UiT vurdere søknaden for nominasjon til utvekslingsavtale. OBS! Tilbakemelding gis på din UiT e-postadresse: brukernavn@post.uit.no. Etter at du er godkjent av UiT, kan du gå videre og fullføre søknaden om utveksling (se #5 godkjenning & #7 Søknad til partneruniversitet).

6

Søk om godkjenning av emner / praksis

Når du skal velge emner / praksis for utenlandsoppholdet, er det viktig at disse kan innpasses i ditt studieprogram. Avklar med din utvekslingskoordinator. Forhåndsgodkjenning skjer ved en Learning Agreement - en avtale mellom deg og UiT.

Learning Agreement

7

Søknad til partneruniversitet

Etter mottatt positivt svar fra UiT på ønske om utveksling, kan du sende søknad direkte til partneruniversitetet. Les informasjonen i e-posten fra UiT nøye, og følg punktene. NB! Du har selv ansvar for å holde søknadsfristen til det utenlandske universitetet.

 Utenlandske læresteder 

8

Søk om lån fra Lånekassen

Statens lånekasse for utdanning har svært gode støtteordninger for studenter fra Norge. Du kan få støtte til reise, skolepenger og språkkurs. Støtte fra Lånekassen forutsetter forhåndsgodkjenning av fag (se steg #5).

Finansiering

9

Finn et stipendprogram

Har du fått utvekslingsplass på en avtale innenfor: Erasmus +, Nordplus, Nordlys, North2North eller Barentsplus, kan du få utvekslingsstipend. Følg lenken under for nærmere informasjon.

Finansiering

10

Viktige gjøremål før avreise

Før du drar, er det en del ting du må huske å gjøre: Følg lenken under for mer informasjon.

Viktige gjøremål

11

Sommerskole i stedet for semesterutveksling

Har du ikke mulighet til å være ute et helt semester, kan sommerskole i utlandet være et godt alternativ.

Sommerskole

12

Studentene FORTELLER

UiT-studenters utvekslingserfaringer 

Hva sier andre som har vært på utveksling? Klikk på lenken under for å lese om studenters egne erfaringer.

Les mer


Last changed: 16.08.2023 10.38
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne