autumn 2020
TEK-2801 Fysikk 2 - 5 stp

Last changed: 23.08.2021

Application deadline

1. juni

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Course overlap

IGR1613 Matematikk 3 / Fysikk 2 5 stp

Course content

Gravitasjon

Rotasjonsbevegelser, treghetsmoment, spinn

Bølger og svingninger

Termodynamikkk


Recommended prerequisites

IGR1516 Statistikk, IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, IGR1603 Fysikk/Kjemi, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag for forståelse i fysikk som andre emner kan bygge videre på.

Ferdigheter:

  • Kandidaten har et relevant symbol- og formelapparat.
  • Kandidaten kan manipulere symboler og formler.
  • Kandidaten kan resonnere ved bruk av fysiske lover.
  • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
  • Kandidaten kan vurdere resultater fra beregninger.

Kompetanse:

  • Kandidaten har forståelse for fysikk som kan gi grunnlag for livslang læring.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesninger med oppgaveregning.

Assessment

Arbeidskrav

To av tre innleveringer må være godkjent.

For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av besvarelsen må være rett.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen 3 timer.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Hjelpemidler til eksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne og Haugans formelsamling.