autumn 2020
ETE-2600 Programmerbare logiske styringer - 5 stp

Last changed: 11.08.2021

Application deadline

1. juni

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 

Course overlap

ITE1837 Automasjon 5 stp
ITE1847 Programmerbare styringer 5 stp

Course content

Grunnleggende digitalteknikk

PLS-systemets oppbygning

Programmeringsverktøy (TIA portal/Siemens Simatic Step 7)

Ladderdiagram

Bruk av tidskretser og tellere

Beskrivelse av prosesser vha. sekvensskjema

Programmering av sekvensstyringer

Øvinger på modeller

Prosjektoppgave


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal ha kjennskap til:

- oppbygging og virkemåte av logiske styringer

- programmering av PLS

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

- utarbeide funksjonsbeskrivelse for et logisk styresystem med bakgrunn i en funksjonsspesifikasjon

- programmere en PLS, koble opp og feilsøke anlegget

Kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en god overordnet forståelse av utvikling og dokumentering av systemer for automatisk styring av maskiner og industrielle prosesser og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet.

Studenten skal kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, laboratorieøvinger, prosjektarbeid.

Assessment

Arbeidskrav

8 laboratorieøvinger og prosjekt er obligatoriske og må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen. Arbeidskravene godkjennes under ett på en samlet obligliste.

Eksamen og vurdering

Skriftlig 3-timers eksamen teller 100% av endelig karakter. Karakterskala A - F, der F er «ikke-bestått». Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.