autumn 2020
ELE-2604 Programmering i LabVIEW - 5 stp

Last changed: 11.08.2021

Application deadline

1. juni

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391

Course overlap

ITE1847 Programmerbare styringer 5 stp

Course content

Kontrollere og indikatorer

Løkker

Grafer

Strenger

Clustere

Tabeller

Lokale og globale variable

Filbehandling

Digital/analog I/O med LabVIEW


Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha forståelse av:

- hvordan et grafisk programmeringsspråk som LabVIEW er bygd opp

- grunnleggende datainnsamling ved hjelp av I/O-kort

 

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å måle på og styre enkle prosesser ved hjelp av PC, programmeringsspråket LabVIEW og generelle I/O-kort.

 

Kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innenfor programmering i LabVIEW.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, laboratorieøvinger, programmeringsoppgaver, prosjektarbeid.

Assessment

Arbeidskrav

5 av 5 innleveringsoppgaver er obligatoriske og må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

 

Eksamen og vurdering

3-timers eksamen, PC på eksamen. Eksamen teller 100% av endelig karakter.

Karakterskala A - F, der F er «ikke-bestått».

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.