autumn 2023
MAT-1005 Diskret matematikk - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk i studieprogrammene Informatikk, sivilingeniør - master (5-årig), samt studieretningen Matematikk - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig). Det kan også tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav: Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1+ 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 +2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Course content

Kurset er et introduksjonskurs i matematikk som spesielt dekker matematiske strukturer som har anvendelser i informatikk. Det gis en introduksjon til fundamentale begreper i matematikk som mengder og funksjoner og inkluderer logikk og ulike bevisteknikker. Andre emner som vektlegges er kombinatorikk med sannsynlighetsregning og grafteori. Det gis en innføring i bruk av Mathematica som numerisk, symbolsk og grafisk verktøy, og for enkel programmering.

Kurset er et introduksjonskurs i matematikk som dekker diskrete matematiske strukturer. Det gis en introduksjon til fundamentale begreper i matematikk som mengder, funksjoner, logikk, og ulike bevisteknikker. Andre emner som vektlegges er kombinatorikk med sannsynlighetsregning, grunnleggende tallteori, og grafteori. Anvendelser om diskrete strukturer til informatikk diskuteres. De diskrete strukturene som diskuteres varierer fra år til år og er tilpasset studentene.


Objective of the course

Emnet er en introduksjon til matematikken som spesielt dekker diskrete matematiske strukturer. Etter fullført kurs skal studentene:

Kunne lese og forstå matematiske argumenter og selv kunne skrive enkle bevis, herunder også induksjonsbeviser

Beherske matematikkens basale strukturer som mengder, funksjoner, og relasjoner.

Kjenne til grunnleggende tallteori og modulær aritmetikk

Beherske basale kombinatoriske telleteknikker som produkt- og summeregel, dueslagprinsippet, og andre kombinatoriske telleteknikker

Kunne analysere og bevise grunnleggende resultater om forskjellige diskrete strukturer, som grafer, rettet grafer, endelige grupper, og partiell ordninger

Kunne anvende de matematiske resultatene om diskrete strukturer til informatikk


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger: Ca. 40 t. Øvelser: Ca. 30 t.

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 08.12.2023 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Obligatoriske øvelser Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
  • Earlier years and semesters for this topic